Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi – Çevrimiçi

Matematik Kongresi
Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi - Çevrimiçi

Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi (IMLEDIC), dünyanın her tarafından matematik öğrenme güçlüğü üzerine çalışmalar yürüten uzmanları bir araya getirerek, güncel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması “Sosyal Adalet Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüğü” olarak belirlenmiştir.

Bu ana tema çerçevesinde belirlenen kapsam aşağıda sunulmuştur.

Sosyal Adaletin İnşasında Matematik Öğrenmenin Rolü

Bir İnsan Hakkı Olarak Matematik

Psikolojik Boyutlarıyla Matematik Öğrenme Güçlüğü

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Sinirbilim Araştırmaları

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Kapsayıcı Eğitim

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Ebeveynlik

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Öğretmen Yeterlilikleri

Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Kültür

Matematik Öğrenme Güçlüğünün Gündelik Yaşama Etkileri

AMAÇ ve KAPSAM
Çalıştaylar, paneller ve bu alanın uzmanlarından sunumların yer aldığı formatta bir diskalkuli kongresi düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kongrenin amacı, dünyanın dört bir yanından araştırmacıları bir araya getirmek, sosyal adalet bağlamında matematik öğrenme güçlüklerine ilişkin en son bulgularını paylaşmak ve tüm öğrenciler için matematik öğretimini ve öğrenimini geliştirmenin yollarını tartışmaktır. Kongre aynı zamanda ağ oluşturma ve işbirliği ile fikir ve kaynak alışverişi için bir forum sağlayacaktır.

I. Matematik oldukça önemli bir yaşam becerisidir.

-Matematik, problem çözmemize ve karar vermemize yardımcı olan kritik bir yaşam becerisidir.

-Matematik öğrenme zorlukları, yaşam kalitemiz üzerinde oldukça kritik bir etkiye sahiptir.

II. Okul başarısı için matematik gereklidir.

-Matematik okulda ve birçok kariyerde başarılı olmak için gereklidir.

-Matematik öğrenme güçlüğü çeken bireyler genellikle diğer konularda da sorun yaşarlar.

III. Matematik öğrenme güçlüğü aşılabilir.

-Yeterli çaba ve doğru eğitsel müdahale ile çoğu öğrenci matematikteki zorluklarının üstesinden gelebilir.

-Öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak birçok kaynak vardır.

Konular
Sosyal Adalet Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Politika Uygulamaları

Matematik öğrenme güçlüğüne ve düşük matematik başarısına neden olan sosyal ve kültürel faktörler.

Matematik öğrenme güçlüklerinin ve matematikteki düşük başarının sosyal ve ekonomik fırsatlar üzerindeki etkisi.

Okulu ortamlarında ve ötesinde, matematik öğrenme güçlüğü yaşayan ve düşük başarılı öğrencileri desteklemeye yönelik stratejiler.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan ve matematikte düşük başarılı olan öğrencileri desteklemede teknolojinin rolü.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin desteklenmesinde ebeveynlerin rolü.

Matematik öğrenme güçlüklerinin ve diğer özel eğitim ihtiyaçlarının kesişimi.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için kaynaştırma uygulamaları.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan ve matematikte düşük başarılı olan öğrencilerin duygusal ve bilişsel özellikleri.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için tanılama kriterleri.

Matematik öğrenme güçlüğünün bileşenleri ve matematikte düşük başarı.

Matematik öğrenme güçlüklerinin nöropsikolojik yönleri.

Matematik öğrenme güçlüklerinde cinsiyet farklılıkları.

Matematik öğrenme güçlüklerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve yaygınlığı.

Novel perspectives in math learning difficulties.

Diğer öğrenme güçlükleri ile matematik öğrenme güçlükleri arasındaki ilişkiler.

Sosyal adaletin sağlanmasında matematik öğreniminin rolü.

Bir insan hakkı olarak matematik öğrenimi.

Öğretmenlerin matematik öğrenme güçlükleri hakkındaki tutumları ve farkındalıkları.

Matematik öğrenme güçlükleri ve günlük yaşama etkileri.

Çevrimiçi
Kongre Tarihi 4-6 Mayıs 2023

https://icmld.com/tr