ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
IMASCON

FEN BİLİMLERİ KONU BAŞLIKLARI

Akustik Mühendisliği
Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Atmosfer Bilimleri
Bakteriyoloji
Balıkçılık Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bina Hizmetleri Mühendisliği
Bitki Bilimleri
Biyokimya Biyoçeşitlilik
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Botanik
Çevre Bilimi
Çevre Mühendisliği
Ekoloji
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Farmakoloji
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Fiziksel Bilimler
Fizyoloji
Genetik Mühendisi
Geoteknik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İklim ve İklim Değişikliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik ve Aktüeryal Bilimler
Jeofizik
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Meteoroloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Mühendislik
Nano Mühendislik
Nükleer Mühendislik
Optik Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Petrol Mühendisliği
Psikoloji
Tarım Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uygulamalı Mühendislik Bilimleri
Uzay Mühendisliği
Üretim Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yer Bilimleri

SOSYAL BİLİMLER KONU BAŞLIKLARI

Antropoloji
Arkeoloji
Asya Tarihi
Avrupa Birliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Dünya Tarihi
Çocuk Gelişimi
Dilbilimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Ekonometri
Eski Anadolu Tarihi
Eski Ön Asya Tarihi
Etnokültür
Felsefe
Finans
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi
Görsel İletişim Tasarımı
Güzel Sanatlar
Halkla lişkiler
Hukuk
İktisadi Düşünce
İktisat
İktisat Tarih
İlahiyat
İletişim Çalışmaları
İşletme
Kadın Araştırmaları,
Kamu Yönetimi,
Kütüphanecilik
Maliye
Mimari
Muhasebe
Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Müze Çalışmaları
Müzik
Organizasyon
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Özel Eğitim
Paleoantropoloji
Pazarlama
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Reklamcılık
Resim
Sağlık Bilimleri
Sanat ve Sanat Eğitimi
Sinema-TV
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyaset Bilim
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyoloji
Spor Bilimi ve Eğitimi
Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı
Tarih
Temel Eğitim
Turizm
Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Türk İslam Sanatı
Uluslararası Ticaret
Uluslararası İktisat
Uluslararası İlişkiler
Yabancı Dil Eğitimi
Yerel Yönetimler
Yönetim
Yükseköğretim Çalışmaları

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 13 Ekim 2019
Kayıt İşlemleri İçin Son Tarih: 13 Ekim 2019
Tam Metin Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 10 Kasım 2019
Tam Bildirileri Kitabı Yayınlama Tarihi: 15 Aralık 2019

01 KASIM 2019 – 03 KASIM 2019
KARTEPE PARK OTEL KARTEPE/KOCAELİ/TÜRKİYE
SON ÖZET GÖNDERME : 13 EKİM 2019