Uluslararası MANİSA Sempozyumu

Uluslararası MANİSA Sempozyumu

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

Sizleri 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Uluslararası MANİSA Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi – Kültürü – Ekonomisi) ’na tebliğ sunmaya davet ediyoruz. Ana teması Manisa olan bu sempozyum, tarihî süreç içinde Manisa’da yaşanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olayları ele alacaktır. Sempozyumun amacı, şehir tarihi çalışmaları kapsamında Manisa araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda Manisa’da şehzadelik yapmış Osmanlı tarihinin en önemli simalarından biri olan ve “Fatih” unvanı ile şöhret bulan II. Mehmed’i gündeme taşımaktır. Manisa (Saruhan) Sancak Beyliği yapan II. Mehmed, Osmanlı tahtına geçtikten sonra 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethederek Fatih unvanı almıştır. Vezirleri dahi İstanbul’u alabileceğine inanmayan bir hükümdarın böylesine büyük bir zafer kazanması ne kadar büyük bir idareci ve komutan olduğunu göstergesidir. Ortaçağın kapanıp Yeniçağın başlamasına sebep olan bu büyük hükümdar, aynı zamanda 7 dil bilen bir ilim insanıdır. Dünyanın her tarafından ilim insanlarına kapılarını açarak. ilme ve ilim adamına verdiği değer, onu diğer devlet adamlarından farklı kılmıştır. Hazırlattığı Kanunname ile de tüm devlet memurlarının görevlerini belirleyerek bürokrasiyi resmi anlamda başlatandır. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devletinin bir çok şehrinde yaklaşık 300 cami, 57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten, çeşitli saray, hisar, kale, sur, han ve köprüler inşa ettirdi. İstanbul şehrini fethettiği zaman ilk başta Ayasofya olmak üzere sekiz adet kiliseyi camiye dönüştürdü. Günümüzde üniversite olarak iş gören Fatih Külliyesi’nin 1470 senesinde yapımını tamamlattı. Hz.Eyyub-i Ensari’nin mezarı, Fatih’in hocası Akşemseddin tarafından bulundu ve üzerine Eyüp Camii inşa edildi. Dönemin mimari yapıtları arasında yer alan Yeni Bedesten de çok fazla meşhurdur. Saray-ı Cedide-i Amire ismiyle anılan Yeni Sarayı (Topkapı Sarayı) da Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Tüm dünyanın saygısını kazanan bu büyük hükümdar, 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etti ve Fatih Camii’nin yanındaki Fatih türbesine defnedildi.

Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI

I. MANİSA TARİHİ

Eskiçağda Manisa

Anadolu’nun Fethi ve Beylikler Döneminde Manisa

Osmanlılar Zamanında Manisa

Milli Mücadele Döneminde Manisa

Cumhuriyet Döneminde Manisa

II. MANİSA EKONOMİSİ

Manisa’da Tarım ve Hayvancılık

Manisa’da Madencilik,Sanayi, Hizmetler ve İnşaat Sektörleri

Manisa’da Ekonomik ve Sosyal Gelişme

Manisa Ekonomisinin Sorunları

Manisa’daki İşletmelerin Yapısı ve Sorunları

Manisa’da Kamu-Özel Sektör İlişkisi

Manisa’nın İktisadi Tarihi

Türkiye Ekonomisi İçerisinde Manisa’nın Yeri ve Önemi

III. MANİSA KÜLTÜRÜ VE FOLKLORU

Manisa Yöresi Halk Ağzı, Şivesi ve Dil Özellikleri (Halk Deyişleri ve Söylenceleri, Yerel kelimeler, deyimler ve sözler, maniler, Halk Hikâyeleri, Menkıbeler)

Âşıklık Geleneği, Ozanlar, Şairler ve Eserleri

Halk Bilimi-Halk Kültürü (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk Sağlığı ve halk tıbbı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Evlenme Gelenekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları)

Yerel-Geleneksel Gıda Ürünleri ve Üretimi

Yaşayan/Eski Geleneksel Meslekler ve Temsilcileri

Geleneksel El Sanatları ve Üretimi

Dokumacılık ve Geleneksel Dokuma Ürünleri

Manisa’da Esnaflık ve Zanaat Kültürü

Geleneksel Çalgılar ve Müzik Aletleri

Manisa Yöresi Türküleri ve Ezgileri

IV. ŞEHİRLEŞME, KENT KURUMLARI VE MİMARİ

Arkeoloji ve İslamiyet Öncesi Dönemde Manisa’da Sanat ve Mimari

Manisa’da Türk-İslam Sanatı ve Örnekleri

Tarihî Şehir Dokusu, Tarih İçinde Şehirleşme, Kentin Gelişimi ve Oluşumu

Tarihî ve Mimarî Yapılar, Kurumlar (idari kurumlar, dini-tasavvufi kurumlar, eğitim-öğretim kurumları, sağlık kurumları, sosyal yardım kurumları, iktisadi kurumlar, askeri kurumlar, temizlik kurumları vb.)

Manisa’da Vakıflar, Vakıf Kurucular ve Eserleri

Manisa’da Konut Mimarisi, Manisa Evleri ve Özellikleri

Tarihî-Mimarî Eserlerin Günümüzde Değerlendirilmesi, Kullanımı ve Turizme Kazandırılması

Manisa’da Yapı ve Malzemelerde Süsleme ve Sanat Özellikleri

V. MANİSA’DA DİNÎ VE İLMÎ HAYAT

Manisa’da Medrese Geleneği

Manisa’daki İnanç Grupları

Manisa’da Tasavvuf Kültürü

VI. MANİSALI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

Manisalı Önemli Kişiler, Aileler, Sülaleler (Bu Kişilerin Hayatı, Eserleri, Görüş ve Düşünceleri, Çalışmaları, Manisa’ya Etkileri)

Manisa ile İlgili Yazılı-Basılı Eserlerin Tanıtımı (dîvanlar, cönkler, menakıbnameler, hatıratlar, sözlükler, tarihsel kaynaklar, belgeler, vb.)

http://manisasempozyumu.cbu.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin