Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu

Toplum Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,

18-20 Ekim 2018 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında; farklı disiplinlerde emek veren tüm akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefler.

Kültür Sanat ve Toplum gibi geniş kapsamlı bir başlık altında düzenlenmesi planlanan sempozyumun öncelikli oluşum nedeni farklı alanlardaki katılımcıları birlikte düşünmeye, tartışmaya ve paylaşıma davet etmektir. İnsan neden sanat yapar? İnsan neden kültürel üretimde bulunur? İnsan neden toplum halinde yaşar? İnsan neden birlikte yaşama kültürüne ihtiyaç duyar? gibi temel sorulardan hareket eden sempozyum, sanatı; yalnızca güzelin ya da hazzın ilkesi bağlamıyla sınırlamadan, çok daha geniş anlamıyla tanımlamaya gereksinim duyar.

Böylesi bir tanımlama için sanatı, doğa ve kültür ilişkisi üzerinden değerlendirmek gerekir. Antik Yunanda sanat yerine yapabilmek ve üretebilmek anlamında çoğunlukla tekhne kavramı kullanılmaktadır. Yunan mitolojisinde de Prometheus insana ateşi verdiğinde, insan artık tekhne sahibi olmuş ve el emeği ve zihinsel emeğiyle üretim yapıp, doğayı dönüştürmüş ve hatta kendine mülk etmiştir. İnsan; kültür, toplum ve medeniyet kurma aşamalarını ardı ardına gerçekleştirip, kendini mevcuda getirmiş ve nihayetinde kendi tarihini yazmaya kâdir olmuştur. Aristoteles de keza sanatı tanımlarken, sanatın doğayı taklit etmekle kalmayıp, tekhne sayesinde doğanın noksanlarını tamamlayıp, kusursuzlaşma işlevi taşıdığını dile getirmiştir. Tekhne sahibi insan, doğada noksan olanı tamamlamış; kültürler ve medeniyetler kurmuş; toplumsallaşarak bir arada yaşama kültürü geliştirmeye çabalamış ve bu çabası halen süregelmiştir.

Sempozyum, sanatı bu açıdan ele alarak Sanat, Toplum ve Kültür’ün daha rafine bir biçimde tartışılmasını hak ettiğini düşünerek, sosyal bilimlerin tüm alanlarına seslenmek amacı taşımaktadır. Bu temel argümanlardan beslenen sempozyumun içeriği üç farklı kesişim noktasından hareket eder. Sanata Bakmak, Toplumsalı Düşünmek ve Kültürü İncelemek adlı başlıklar altında temaları örgütlemeyi ve uluslararası düzeyde bir jürili sergi yapmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu
Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KONULARI

Kültürü İncelemek:
Antropoloji
Arkeoloji
Bilim Tarihi
Coğrafya ve Yer Bilim
Dilbilim ve Etimoloji
Ekonomik Gelişim, Turizm ve Sanat
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Etnografi
Felsefe
Hayvan Hakları
İlahiyat ve Maneviyat
Kütüphanecilik ve Arşivcilik
Müzecilik
Perma kültür ve Alternatif Arayışlar
Psikoloji
Restorasyon ve Koruma
Tarih Çalışmaları
Edebiyat, Kuram ve Eleştiri

Sanata Bakmak:
Çağdaş Sanat
Beden ve Performans
Estetik
Görüntü Sanatları ve Sahne Sanatları
Müzik
Plastik Sanatlar
Sanat, Kuram ve Eleştiri
Sanat ve Teknoloji
Sanat Tarihi
Sanat ve Etik
Sanat Yönetimi ve Politikaları
Sanat Eğitimi
Sanat ve Mitoloji
Tasarım ve Yeni Arayışlar
Yaratıcılık ve Yaratım Süreci

Toplumsalı Düşünmek:
Dijital Medya ve Yeni Olasılıklar
Ekoloji ve Toplum
Göç ve Toplumsal Değişim
Hukuk Sosyolojisi
İnsan Hakları ve Toplumsal Adalet
Kent ve Mimari
Kent Sosyolojisi
Kimlik ve Bellek
Kuir Çalışmaları
Küreselleşme ve Yeni Toplumsal Oluşumlar
Medya Çalışmaları
Ortadoğu ve Medeniyetler
Spor Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Dış İlişkiler ve Toplumsal Değişim
Popüler Kültür
Dijital Oyun Kültürü
Aile ve Aile İçi İletişim
Toplum ve Şiddet

http://www.cassymposiumvan.com/turkish/index.html

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin