Uluslararası Kimya Yılı 2011

Her Yönüyle Kimya Sempozyumu

2011 Uluslararası Kimya Yılı kimyanın, özellikle yaşamımızı kolaylaştırmada ve geliştirmede ne denli yaratıcı bir bilim olduğunu göstermek için iyi bir fırsattır. Konferanslar, sergiler ve gösteriler, yarışmalar, yazılı, görsel ve çevrimiçi basında yer alacak programlar ve etkinlikler ile kimya alanında yapılan araştırmaların yerel, ulusal ve küresel boyutta çevre, yiyecek, su, sağlık, enerji, ulaşım vb. sorunları çözmede ne denli önemli olduğu üzerinde durulacaktır.

Bizler de Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri Kimya Kulüp ve Toplulukları olarak 19-21 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz üç gün sürecek olan etkinliklerle 2011 Kimya yılını coşkulu bir biçimde kutlamayı hedefliyoruz.

Sempozyum her gün başka bir üniversitede olmak üzere ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversitesi merkez kampüslerinde gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimize katılmanız için sizi davet ediyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu büyük etkinlikte Ankara’da buluşmak ümidiyle…

Saygılarımızla
Organizasyon Komitesi

Her Yönüyle Kimya Sempozyumu Katılımcı Kayıt Formu

İletişim
[email protected]