Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 – 22 Mart 2014 tarihlerinde “ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ” düzenlenecektir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Ayrılmaz bir bütün olan çevre ve halk sağlığı kavramları ise; hastalığı önlemeyi, sağlığı ve bir bütün olarak halkın ömrünü uzatmayı ve sağlığı destekleyici ortamlar oluşturmayı hedefleyen düzenlenmiş tüm önlemleri ifade etmektedir. Halkın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasamızın 56’ncı maddesi ile güvence altına alınmıştır. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.

Beşeri hijyeni ile ilgili olanlarından insektisitlere; kişisel ve umumi alanlarda kullanılanlarından içme suyu dezenfektanlarına; veteriner hijyeni ile ilgili olanlarından kutu içi koruyuculara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan biyosidal ürünler, temelde insanı, ürünleri ve faaliyet alanlarını, hayvanları ve çevreyi zararlıların olumsuz etkilerinden koruma amacıyla kullanılmaktadırlar.

Avrupa Birliği’nde biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenleme süreci 1998/8/EC sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Direktifi olarak adlandırılan yönetmelik ile başlamış, 528/2012/EU sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Regülasyonu olarak adlandırılan tüzük ile devam etmektedir. Biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenlerken amacı insanların ve hayvanlarının sağlığını ve çevreyi korumak olan ihtiyat prensibi daima göz önünde bulundurulmaktadır.

Ülkemizde, 31 Aralık 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile başlayan biyosidal ürünlerin inceleme, değerlendirme, ruhsatlandırma ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yanında Biyosidal Ürünler Regülasyonu’na uyum çalışmaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu çalışmaları daha geniş kesimlerle paylaşmak ve bilimsel zemine oturtmak amacıyla 19 – 22 Mart 2014 tarihleri arasında WOW Kremlin Palace Hotel’de gerçekleştirilecek olan ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Kongre Eş Başkanı                                                                            Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Metin DOĞAN                                                Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

KURULLAR
Onursal Başkan
• Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Kongre Başkanı
• Prof. Dr. Metin DOĞAN
• Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Kongre Sekreteri
• Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN
Düzenleme Kurulu
• Prof. Dr. Muhsin AKBABA ( Çukurova Üniversitesi )
• Prof. Dr. Selami AKKUŞ ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN ( Yeditepe Üniversitesi )
• Prof.Dr. Kazım ŞAHİN ( Fırat Üniversitesi )
• Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK ( Harran Üniversitesi )
• Prof. Dr. Murat TOPBAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
• Doç. Dr. Birol AKBAŞ (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
• Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Doç. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Yrd. Doç. Dr. Halil KARA ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Ender ŞİMŞEK ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK ( Harran Üniversitesi )
• Dr. Yıldırım CESARETLİ ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Dr. Hüseyin İLTER ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Çevre Müh. Selim ATAK ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Kimya Müh. Saadet ODACI ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
Bilimsel Kurul
• Prof. Dr. Leyla AÇIK ( Gazi Üniversitesi )
• Prof. Dr. Ziya Cibali AÇIKGÖZ ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Muhsin AKBABA ( Çukurova Üniversitesi )
• Prof. Dr. Selami AKKUŞ ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi )
• Prof. Dr. Meriç ALBAY ( İstanbul Üniversitesi )
• Prof. Dr. Davut Alptekin ( Çukurova Üniversitesi )
• Prof. Dr. Mustafa ATEŞ ( Ege Üniversitesi )
• Prof. Dr. Ahmet AYAR ( Karadeniz Teknik Üniversitesi )
• Prof. Dr. Erol AYAZ ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi )
• Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN ( Hacettepe Üniversitesi )
• Prof. Dr. Mahmut BAYKAN ( Necmettin Erbakan Üniversitesi )
• Prof. Dr. Ali BİLGİLİ ( Ankara Üniversitesi )
• Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ ( Ankara Üniversitesi )
• Prof. Dr. Mustafa ÇULHA ( İstanbul Teknik Üniversitesi )
• Prof. Dr. Önder DEVECİ (Ege Üniversitesi )
• Prof. Dr. Yalçın DUYDU ( Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi )
• Prof. Dr. Cengiz GÖKBULUT ( Balıkesir Üniversitesi )
• Prof. Dr. Rahmet GÜNER ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Nurcan KARACAN ( Gazi Üniversitesi )
• Prof. Dr. Zafer KARAER ( Ankara Üniversitesi )
• Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ (Medipol Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ayhan KUBAR Gata,Ankara)
• Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ( Ege Üniversitesi )
• Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Prof. Dr. Nedim SULTAN ( Gazi Üniversitesi )
• Prof. Dr. Uğur SUNLU ( Ege Üniversitesi )
• Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN ( Yeditepe Üniversitesi )
• Prof.Dr. Kazım ŞAHİN ( Fırat Üniversitesi )
• Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK ( Harran Üniversitesi )
• Prof. Dr. Mehmet TAŞYARAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
• Prof. Dr. Şaban TEKİN (Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
• Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER ( Gazi Üniversitesi )
• Prof. Dr. Zati VATANSEVER ( Kafkas Üniversitesi )
• Prof. Dr. Mürvet VOLKAN ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi )
• Prof. Dr. Songül YALÇIN ( Hacettepe Üniversitesi )
• Prof. Dr. Bayram YILMAZ ( Yeditepe Üniversitesi )
• Doç. Dr. Mehtap Gül ALTAŞ ( Harran Üniversitesi )
• Doç. Dr. Alper AKÇALI ( Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi )
• Doç. Dr. Mustafa AKSOY ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Doç. Dr. Selçuk KILIÇ ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Doç. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN ( Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi )
• Doç. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Doç. Dr. Gülnur TARHAN ( Kırşehir Ahievran Üniversitesi )
• Doç. Dr. Oğuzhan YAVUZ ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi )
• Doç. Dr. Fatıma YÜCEL ( Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu )
• Doç.Dr. Yavuz UYAR (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
• Yrd. Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI ( İstanbul Teknik Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Servet ÇETE ( Gazi Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Yrd. Doç. Dr. Halil KARA ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Yrd.Doç.Dr. Cahit SEVİNDİR ( Süleyman Demirel Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Ender ŞİMŞEK ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI ( Harran Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK ( Harran Üniversitesi )
• Yrd. Doç. Dr. Ebru TÜRKÖZ ACAR ( Yeditepe Üniversitesi )
• Uzm. Dr. Derya ÇAMUR ( Türkiye Halk Sağlığı Kurumu )
• Dr. Halil İbrahim ÇETİN ( TÜRKAK Genel Sekreteri )

KONGRE KONULARI
Biyosidal Ürün Mevzuatı
• Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
• Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
• Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Hayvanları Koruma Kanunu
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma/Beşeri Tıbbi Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması
Biyosidal Ürün Uygulamaları
• Larvasit Uygulamaları
• Rodentisit Uygulamaları
• Hastane/Yer Yüzey Dezenfektanı Uygulamaları
• Genel İnsektisit Uygulamaları
• Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit Uygulamaları
• Havuz Suyu/ İçme Suyu Dezenfektanları Uygulamaları
Biyosidal Ürünlerin Analizleri
• Haşerelerin Biyolojik Etkinlik Testleri
• Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
• Kısa Süreli Stabilite Testleri
• Uzun Süreli Stabilite Testleri
• İrritasyon Testleri
• İşlenmiş Eşyaların Etkinlik, Stabilite ve Salınım Testleri
• Solüsyon Emdirilmiş Ürünlerin Testleri
• Haşere Kontrolünde Kullanılan Ürünlerin Kalıcılık Testleri
• Toksisite Testleri
• Direnç Testleri
Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları
• Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
• İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarları BelgelendirmesineDair Yönetmelik
• Analiz Yöntemlerinde Son Yenilikler
• İçme ve Kullanma Sularında Pestisit Kalıntıları
Biyosidal ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi
• Biyosidal Ürünlerden Numune Alınması
• Cezai müeyyideler ve Uygulanması
Biyosidal Ürünlerin Üretim Yerleri
• GMP Uygulamaları
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin İşlemleri
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin Denetlenmesi
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması
AB ve Dünyadaki Mevcut Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Erişim Mektubu
AB ve Dünyada Gelecekteki Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• İşlenmiş Eşyaların Ruhsatlandırılması
İşlenmiş Eşyalar
• Etki Mekanizmaları
• İşlenmiş Eşyaların Sağlık Üzerine Etkileri, Toksisitesi
• İnsan Hijyenine Yönelik İşlenmiş Eşyalar,
Aktif Madde İçermeyen ve Halk Sağlığı Alanında Biyosit Amaçlı Kullanılan Ürünler
• Yapışkan Tuzaklar
• Ultrasonik Cihazlar
• Kapanlar ve Cızbızlar
• Çekici Ürünler
Bor Bileşiklerinin Biyosidal Ürün Kapsamında Kullanımı
• Toksisitesi
• Kullanım Alanları
• Etki Mekanizması
• AB’nin Bakış Açısı
Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
• Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Biyosidal Ürün ve Ambalajlarının Atık Yönetimi
Genel Halkın Kullanımına Sunulan Biyosidal Ürünlerin Güvenilirliği
• Aerosoller
• Mat ve Likitler
• Dezenfektanlar
• Yemler
• Toz Ürünler
Koruyucu Biyosidal Ürünler
• Ahşap Koruyucuları
• Duvarcılık Koruyucuları
• Tekstil Koruyucuları
• Kutu İçi Koruyucular
• Sıvı Soğutucu ve Arıtma Sistemleri Koruyucuları
• Sıvı Metal İşleme Koruyucuları
• Yapı Malzemeleri İçin Koruyucu Maddeler
Biyosidal Ürünlerde Direnç Gelişimi
• İnsektisitlerde Direnç Gelişimi
• Dezenfektanlarda Direnç
Biyosidal Ürünlerin Rezidüel Etkileri
• Larvasitlerin Rezidüel Etkileri
• Diğer İnsektisitlerin Rezidüel Etkileri
Biyosidal Ürün Uygulama Cihaz ve Ekipmanları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Sınıflandırılması
• Uygulama Alet ve Makinalarının Damla Çapları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Kalibrasyonu
• Uygulayıcılar İçin Koruyucu Ekipman
Biyosidal Ürün İstatistikleri
• Ruhsatlı Ürünlerin Tiplere Göre Sınıflandırılması
• İllere Göre Üretim Yeri Dağılımları
• Ruhsat Sahiplerinin İllere Göre Dağılım

KURS KONULARI
Bilgisayar Programı Kursu
Dosya ve Etiketleme Kursu
PGD Kursu

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ahmet ÇARHAN
a.carhan@biyosidal2014.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.