Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu 2012

Türk Fizik Derneği 8. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu  (Turkish Physical Society 8th International Summer School on Particle Accelerators and Detectors)
Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASİS,
10 – 15 Eylül 2012 / BODRUM – TÜRKİYE
Bu yıl dedektör ağırlıklı ve deneyler yapılarak gerçekleştirilecek olan uluslararası katılımlı Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu (UPHDYO8)  Temel Bilimler, Endüstri, Biyoteknoloji ve Tıp gibi birçok alana ilgi duyan ve ileri eğitim programlarına devam eden gençler için önemli bir yaz okulu serisidir. UPHDYO8 Yaz okulu, istekli ve yetenekli öğrencilerin biraraya gelerek deneyim ve bilgilerini paylaşmaları, Türkiye ve Dünyadaki hızlandırıcı, dedektör, yüksek-enerji, modelleme, veri analizi, uygulamalı fizik konularında temel bilgi edinmeleri, yeni gelişmeleri takip etmeleri ve gelecek aktivitelere olan motivasyonlarını sağlamaları açılarından eşsiz bir imkan sunar.

Yapılacak Deneyler
1. Electronics (Oscilascope, multimeter, AC/DC conv. ADC/DAC/ signal generator …)
2. Gieger Muller Experiments
3. Rutherdorff Scattering
4. Compton Scattering
5. PMT , fiber , Sintilator
6. NI PXI Create – Labview
7. Simulation techiques (Fluka)
8. Simulation techiques (Geant)

Dersler
1. Parçacıkların madde ile etkileşimi-1 (Yüklü parçacıklar)
2. Parçacıkların madde ile etkileşimi-1 (Foton)
3. Detektörleri karakteristik özellikleri ve radyasyon ölçüm birimleri
4. Zaman ölçümü (Sintilatörler, PMT, …)
5. Gazlı detektörler-1 (İyonizasyon, Orantılı, Çok-telli, …)
6. Gazlı detektörler-2 (Geiger, Sürüklenme, GEM, MicroMegas)
7. Yarıiletken detektörler (Silikon, Şerit, PIN, Silikon PM, …)
8. Parçacık tanımlaması (Sayıcılar, Çerenkov, TRD, Energy kaybı, TOF, …)
9. Enerji ölçümü (Kalorimetreler, elektron, hadron, foton, …)
10. Detektörler ve Alanlar ile momentum ölçümü ve parçacık izlenmesinin fiziği
11. Elektronik-1 (Okuma metotları, yükselteçler, …)
12. Elektronik-1 (Tetikleyici, Verim,  …)
13. Büyük Deneylerdeki Detektörler (CMS, ATLAS, LHCb, …)
14. Data Analizi-1 (Olay üretim metotları)
15. Data Analizi-2 (Benzetişim metotları, Fluka, Geant4)
16. Data Analizi-3 (Gerçek data analiz metotları, Grid, Root))
17. Parçacık Hızlandırıcıları-1 (Tarihçe, Çeşitleri, Gelişimi)
18. Parçacık Hızlandırıcıları-2 (Hızlandırıcılarda kullanılan detektörler, tanımlama)
19. Hızlandırıcı Uygulamaları (Ticari uygulamaları)
20. Sağlık Uygulamaları
KATILIM KOŞULLARI
 
Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu herkese açık olup lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecektir.Katılım Ücreti: 700 TL
(Katılım Ücreti : Kayıt Ücreti, Konaklama, Çanta, defter, Kalem, Kahve, Ders Notları Kitapçığı ve Açılış Kokteylini kapsamaktadır. )

Gezi ücreti, katılım ücretine dahil değildir. Gezi ücreti, gezi sırasında ödenecektir.

Lisans, Kadrosuz ve çalışmayan Yüksek Lisans – Doktara Öğrencilerinin başvuruları değerlendirilerek Kısmi Destek Verilecektir.

 
Katılım Ücretini Yatırmak İçin UPHDYO 8 Yaz Okulu Hesap Bilgileri:
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi : Türk Fizik Derneği Genel Merkez
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu ve Adı : 1199/ Yıldız Üniversitesi – İstanbul
Hesap Numarası: 3096737
IBAN : TR38 0006 4000 0011 1993 0967 37

Gerekçesi ne olursa olsun ödenen katılım ücreti için geri ödeme yapılmayacaktır. Kayıt ücreti yatırmak için son gün 1 Ağustos 2012‘dir.

Ayrıca, Yaz Okulu kayıt ücretini Türk Fizik Derneği Genel Merkez hesabına yatırırken açıklama kısmına UPHDYO8 Yaz Okulu için yatırdığınızı ve adınızı-soyadınızı lütfen belirtiniz.

Kongre kayıt ücreti yukarıda yazılı Türk Fizik Derneği Genel Merkez hesabına yatırılmalıdır. Hesaba yatırılan kayıt ücretleri için Türk Fizik Derneği makbuzu verilmeyecektir. Hesaba yatırılan kayıt ücreti için makbuz verdiğimiz takdirde, hem hesaba yatırıldığı ve hem de makbuz verdiğimiz için Dernekler yasasına göre iki defa kayıt ücreti almış durumuna düşmekteyiz.5253 sayılı Dernekler Kanunu istinaden çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinin 38. maddesi; “Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer…” hükmünü içermektedir.

Bu itibarla Dernek hesabına yatırılan paralar karşılığında banka tarafından düzenlenen dekont Yönetmeliğin yukarıda da açıklanan 38. maddesi kapsamında yasal belge olarak kabul edilmekte olup, Dernek tarafından ayrıca Alındı Belgesi düzenlenmesine veya bağış sahiplerince Alındı Belgesi talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak bağışların banka kanalıyla değil de doğrudan Derneğe yapılması (elden Derneğe teslim edilmesi) durumunda ilgili/ilgililere Dernek tarafından Alındı Belgesi düzenlenerek verilecektir.

İletişim
Yrd. Doç. Dr. Ercan PİLİÇER – Organizasyon Komitesi Başkanı
Uludağ Üniversitesi –  BURSA
Tel: +90 (533) 390 48 51
E-mail: uphudyo8@turkfizikdernegi.org
Web: