ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SEMPOZYUMU

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SEMPOZYUMU ’nun amacı: Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin temel belirleyicisi, sistemin en önemli unsuru olan öğretmenlerdir. Hiçbir eğitim sisteminin, o sistemi işletecek insan gücünün niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini, okullardaki eğitim etkinliklerinin niteliği için kilit bir süreç haline getirmektedir. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların izlenmesi ve özgün eğitim modellerin geliştirilmesinde bu sempozyumun öğretmen yetiştirme ve geliştirme çabalarına ışık tutması beklenmektedir.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK

Amaç ve Kapsam
Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin temel belirleyicisi, sistemin en önemli unsuru olan öğretmenlerdir. Hiçbir eğitim sisteminin, o sistemi işletecek insan gücünün niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini, okullardaki eğitim etkinliklerinin niteliği için kilit bir süreç haline getirmektedir. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların izlenmesi ve özgün eğitim modellerin geliştirilmesinde bu sempozyumun öğretmen yetiştirme ve geliştirme çabalarına ışık tutması beklenmektedir.

Sempozyum Temaları

Ana Tema
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirmede Yeni Arayışlar / Yeni Paradigmalar

Temalar
Öğretmen Yetiştirme Süreçleri
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Yeni Gelişmeler
Fakülte-Okul İşbirliğinin Geliştirilmesi
Uygulama Ağırlıklı Öğretmen Yetiştirme Programları
Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları
Öğretmen Yetiştirme Modelleri ve Tarihi
Öğretmen Yeterlilikleri
İlköğretim Alan Öğretmenliği
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alan Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Yabancı Diller Öğretmenliği
Rehberlik ve Özel Eğitim
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Sınıf Yönetimi
Türkçe Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Öğretmenlik Mesleği İle İligili Diğer Araştırmalar

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:11 Haziran- 20 Temmuz 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması:01 Ağustos 2012
Katılım Ücretinin Son Yatırılma Tarihi:Daha Sonra İlan Edilecektir
Sempozyum Programının Açıklanması:Daha Sonra İlan Edilecektir
Sempozyum Tarihi:20-22 Eylül 2012

MEB KOORDİNATÖRÜ
Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Öğr. Yet. Gel. Gn. Md. Şb. Müdürü
Adres Milli Müdafaa Cad. No:6 Kızılay / ANKARA
Tel (Santral)  (0312) 417 50 70
Faks  (0312) 425 30 94
E-Posta [email protected]

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. M. Akif HELVACI Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Adres İzmir Yolu 8. km. Bir Eylül Kampusü UŞAK
Tel (Santral) (0276) 221 21 30
Faks (0276) 221 21 31
E-Posta [email protected]

Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ÇANKAYA  Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Adres : (0276) 221 21 30
Tel (Santral): (0276) 221 21 31
Faks: [email protected]
E-Posta: [email protected]

http://oyge.usak.edu.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin