Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

  Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Batman Üniversitesi tarafından 18-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Batman’da yapılacaktır.

Sempozyumun amacı, insanlık tarihine ışık tutan ve toplumsal yaşamın temelini oluşturan felsefesiyle birlikte bilimin; toplumun tinsel varlığı anlamına gelen kültürlerin oluşmasına, gelişmesine ve yönlenmesine katkısını ortaya koymaktır. Kültür başlığı altındaki konulardan her birinin bilimle doğrudan ilintili olduğu gerçeğinden yola çıkarak, kültürün her bir hücresinin bilimle alışverişi sempozyumun içeriğini oluşturmaktadır. Tüm bilim dallarının kültürle olan etkileşimi, somut örnekler ve geleceğe yönelik önerilerle sempozyumda değerlendirilecektir.

Bu sempozyum dünyanın her tarafından araştırma-geliştirme çalışmalarının sonuçlarının sunulabileceği bir platform olacaktır.

Sunulacak bildiriler bilim kurulundan değerli bilim adamları tarafından değerlendirilecek ve sempozyum bildiriler kitabı ile sempozyum CD’sinde yer alacaktır.

Bilgi ve birikiminizi paylaşmak üzere sizleri Batman’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla…

Konular
* Sosyal Bilimler ve Kültür
* Fen Bilimleri ve Kültür
* Mühendislik Bilimleri ve Kültür
* Sağlık Bilimleri ve Kültür
* Kültür ve Sanat
* Arkeoloji-Jeoarkeoloji
* Tarım ve Kültür
* Tarih ve Kültür
* Bilişim Kültürü
* Coğrafya ve Kültür
* Edebiyat ve Kültür
* Felsefe ve Kültür
* Yöresel Kültür
* Diğer

Sempozyum Takvimi
Sempozyum Tarihi  18-20 Nisan 2012
Son Kayıt Tarihi                 1 Mart 2012
Özet Son Gönderim Tarihi                 1 Mart 2012
Katılım Ücreti Son Yatırma Tarihi  20 Mart 2012
Tam Metin Teslim Tarihi     18-20 Nisan 2012