Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği’nin (EÇOMDER) düzenlediği Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi‘ne (UDEMKO2016) sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız. UDEMKO2016’ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi destek vermektedir.

UDEMKO2016’nın ana teması “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma” iken, kongre 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar,araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, çalıştaylar, seminerler ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Kongrenin dili Türkçe iken ABD’den davetli konuşmacılar sırasında spontane çeviri hizmeti sunulacaktır.

Kongredeki bildirilerini makaleye dönüştürmek isteyen katılımcıların yayınları hakem süecini başarı ile tamamladığında ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISIʼnda 2017’de yayınlanacaktır.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Prof. Dr. İbrahim H. Diken
UDEMKO2016 Kongre Başkanı

AMAÇ

Uluslararası Katılımlı 3.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2016) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

KAPSAM

UDEMKO2016; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

Çocuk Gelişimi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Nörolojisi
Dil ve Konuşma Terapistliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gelişimsel Pediatri
Okulöncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

KATILIMCILAR

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

KONU BAŞLIKLARI

UDEMKO2016, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (örn., gelişimsel, eğitsel)
Okulöncesi Özel Eğitim
Erken Çocuklukta Kaynaştırma
Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)
Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Anadolu Üni. Öğrenci Merkezi, Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir

udemko2016@gmail.com