Uluslararası Katılımlı 2. İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,

Harran Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı olarak Imperial College (İngiltere) işbirliğiyle düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı 2. İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu, 31 Ağustos – 2 Eylül 2016’da Şanlıurfa’da gerçekleştirilecektir.

Alanda çok önemli gelişmeler kaydedilmekle birlikte, günümüzde kanser, tüm dünyada hem kadınlar hem de erkekler için en önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle; erken, kesin ve fonksiyonel teşhis ile uzun ömürlü, hasta ve çevre açısından toksik olmayan etkin tedavi yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. İyon kanalları ve iyon taşıyıcılar, doğrudan veya dolaylı olarak bütün hücresel süreçlerde önemli rollere sahip olmaları bakımından kanser ve metastazların önlenmesinde ve/veya tedavisinde yeni bir terapötik hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda, bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından iyon kanalları, kanser, metastatik süreç, vb. konularda değerli çalışmalara imza atmış bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak yer alacağı IONCC2016 Sempozyumu’nun ana teması “İyon kanalları: Kanser ve metastaz tedavisi için yeni bir terapötik hedef”.
Birincisi 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu”nu gelenekselleştirmek, böylece hücre biyologları ve moleküler biyologlar ile biyokimya, biyofizik, fizyoloji gibi temel bilimler mensuplarını ve klinisyenleri biraraya getirmek amacıyla yola çıktık.
Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Dünyanın en eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da “Tarihin sıfır noktası”nda buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Mustafa DJAMGOZ
Imperial College, London, UK
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Biyokimya A.D., Şanlıurfa, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜMÜŞHAN – AKTAŞ
Harran Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa, TÜRKİYE

Konular
Ana tema: “İyon kanalları: Kanser ve metastaz tedavisi için yeni bir terapötik hedef”
Primer Tümör Oluşumu ve Hücre Siklusu
DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları
Tümör Baskılayıcı Genler
Hücre Ölüm Mekanizmaları
Hipoksi
Oksidatif Stres
İyon Kanalları (Sodyum, Potasyum, Klor, TRP Kanalları, vb.) ve İyon Taşıyıcılar
Kalsiyum Sinyali
Metastaz
Tümör Mikroçevresi
Hücre Adhezyonu
Hücre Motilitesi ve İnvazyon
Anjiyogenez
Hormonlar, Büyüme Faktörleri ve Reseptörleri
Diyagnostik ve Prognostik Markırlar
Kanda Dolaşan Tümör Hücreleri (CTC)
Kanser / Sistem Patobiyolojisi
Antikanser İlaç Geliştirme Çalışmaları
Kanser Etiği

İletişim
ioncc2016@harran.edu.tr
ioncc2016@gmail.com
ioncc2016.harran@gmail.com