Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı

Avrupa merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan Kanguru Matematik Derneğinin Türkiye Organizasyonu olarak öğrencilerin düşünme becerileri ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek ve eğlenceli sorular vasıtasıyla matematiğe olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenleyeceğimiz “Kanguru Matematik Yarışması” 21 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar öğrencilerin bireysel olarak katılabilecekleri yarışma tüm dünyada aynı tarihlerde yaklaşık 85 ülkede 6,5 milyona yakın öğrenci katılımı gerçekleştirilecektir.

Kanguru Matematik Türkiye yarışması 21 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan sınav ve Final Sınavı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir. 9 Mayıs tarihinde yapılacak olan Final aşaması Finale kalan öğrencilerin olduğu her ilde üniversiteler öncelikli olmak üzere sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Kanguru Matematik Demeği Türkiye Temsilciliğinin, 21 Mart 2020 tarihinde; Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, hiç bir ad altında ücret alınmaması kaydıyla “Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması” düzenliyor.

SINAVIN AMACI
• Öğrencilerin Matematik derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak,
• Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,
• Uluslararası düzeyde ortak bir Matematik kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması,
• Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştinnelerini sağlamak,

HEDEF KİTLE
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören,
• İlkokul 1,2, 3, 4. sınıflar
• Ortaokul 5, 6, 7, 8.sınıflar
• Lise Hazırlık. 9, 10, 11, 12.sınıf öğrencileri.

KATILIM KOŞULLARI
1.2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel İlkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak,

2. 31 Aralık 2019 saat 23.59’ a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (önüne) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,

3. Nüfus cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi ile Sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.

4. Kayıt sırasında öğrencilerin T.C. numarası gibi kişisel bilgileri toplanmaz. Kayıt için öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.

5. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler güvenli bir bilgisayarda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Kanguru Matematik Yarışması için kullanılan tüm siteler SSL Güvenlik sertifikalı sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler silinerek herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Sınavda sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.

İlkokul İçin:
3’er puanlık 8 soru
4’er puanlık 8 soru
5’er puanlık 8 soru olmak üzere
96 puan üzerinden 24 soru sorulacaktır.

Ortaokul ve Liseler için:
3’er puanlık 10 soru
4’er puanlık 10 soru
5’er puanlık 10 soru olmak üzere
120 puan üzerinden 30 soru sorulacaktır.

Sınav süresi: 75 dakikadır.

Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve hediyelerde Kanguru Matematik Demeği dışında herhangi bir kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.
İsteyen okullar, başvurarak kendi öğrencilerini kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler.
Öğrenciler sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler.
Sınav kitapçıkları ilgili okullara Kargo yoluyla ulaşacaktır.
Sınavın Değerlendirmesi için Optik Fonnlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme, merkezi olarak yapılacaktır.
Final Sınavına ilk sınavda %5’e giren öğrenciler katılabilir.
Final Sınavı belirlenen Sınav Merkezi üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.
Katılımcılardan kırtasiye ve kargo ücreti dışında ücret talep edilmez.

Matematiği sevdirmek amacıyla öğrencilere Kanguaı Matematik Zekâ Oyunları da ücretsiz olarak dağıtılır.
Final Sınavında kırtasiye ve kargo ücretleri de Kanguru Matematik tarafından karşılanır.
Devlet okullarının katılımının özendirilmesi için kargo ücretleri Kanguru Matematik tarafından karşılanır.

SINAV TAKVİMİ
Başvurular İçin Son Tarih: 15 Aralık 2019
Sınav Tarihi: 21 Mart 2020 Saat: 10.00
Sonuçların İlan Edilmesi: 11 Nisan 2020
Final Sınavı: 09 Mayıs 2020
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 20 Mayıs 2020
Ödül ve Madalya Töreni: 7 Haziran 2020

ÖDÜLLER
Sınava katılan her öğrenciye
1. Uluslararası katılım sertifikası verilecektir.
2. Üzerinde sınavın amblemi ve ismi olan küçük zeka oyulan ve/veya kırtasiye ürünleri (kalem, cetvel vs.) verilecektir.

Ödüller:

1 – Mart sınavına katılan öğrencilerden %5’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavına katılım sertifikası verilecektir.

2 – Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere “Başarı Sertifikası” verilecektir.

3 – Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.

4 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere plaket verilecektir.

5 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okullarına başarı plaketi göderilecektir.

6 – 3-4 -5-6 ve 7. Sınıf seviyelerinden 1. olan öğrencilerin herbirine 1500 TL değerinde hediye çekleri verilecektir. 8 ve 9-10 seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Avrupa’da düzenlenen Kanguru Matematik Kamplarına katılma hakkı kazanacaktır. Ayrıca Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında ve Dünya Matematik Olimpiyatlarında (WMI) ülkemizi temsil edecek öğrenciler de dereceye giren öğrenciler arasından seçilir. Bu seçim o yıl ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre, yüksek puan alan öğrenciler öncelikli olacak şekilde yapılır.
8-9-10 ve 11. Sınıflardan ikinci olan öğrenciler Nesin Matematik Köyü 2020 Yaz programlarından birine ücretsiz katılacaktır.
Nesin Matematik Köyü’nde Lise grupları için her yaz iki haftalık periyotlarla matematik programları düzenlenir. Bu programlar; Genel Matematik, Analiz, Cebir …gibi isimler alır. Her programda öğrenciler günde 4*2 saat ders alırlar ve her programın içeriği (dersler ve ders öğretmenleri) şubat ayının sonuna kadar yazokullari/ sayfasında açıkça belirtilir.
Nesin Matematik Köyü Lise Yaz Okulları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://nesinkoyleri.org/events/nesin-matematik-koyu-lise- yazokullari/
11-12 seviyesinden birinci olan öğrenciye 10 ay boyunca ayda 300 TL toplamda 3000 TL Eğitim destek Bursu ödenecektir. Birincilik Mayıs Ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli olacaktır. Final Sınavmda eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda o kişilerin Mart ayındaki Sınav puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlış az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan yanlışı az olan birinci kabul edilecektir. Hala eşitlik bozulmazsa öğrencilerin sınıf seviyelerine bakılacak, küçük sınıftaki birinci kabul edilecektir. Bu aşamada da eşitlik bozulmaz ise öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
Kazanılan Eğitim bursları 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

7 – Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller (Matematik Kamplarına katılım) veya hediye çekleri verilecektir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.

8- 8 – 9. – 10.sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler Uluslararası Kanguru Matematik Kamplarına katılma hakkı kazanacaklar. Uluslararası Matematik Kampları Fransa, Polonya’da yapılmakta olup programa yeni kamplar eklenebilir. Kanguru Matematik Kampları Demek tarafından organize edilmekte olup Matematik dersleri ve Kültür gezilerinden oluşmaktadır.

9- Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Zeka Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb.) hediye edilecektir.

10- Sınava katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllere ek olarak başka ödüller de verilebilir.

11- Sınava katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllerin dışında,
sınavı düzenleyen Sınav Merkezi de ilave ödüller verebilir.

DEĞERLENDİRME
1 – Kanguru Matematik Sınavı öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik dilim, alman puan ve bazı yetenek alanlarındaki durumu diğer öğrencilerle karşılaştırmalı olarak verilir.
2 – Sınav sonuçlan katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 09 Nisan’a kadar açıklanır.
3 – Hediye ve ödüllerin dağıtımı için l.’lik, 2,’lik ve 3.’Kik derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.
4 – Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi l.’lik, 2.’lik ya da 3.’lük derecesini paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak Ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. seçilir. (Bakınız Ödüller bölümü).
5 – Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin Kanguru sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını alabilirler.
6 – Sınav sonuçlan http://www.kanguru-tr.com/ internet sitesi üzerinden ilan edilir.
7 – Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Başvurular:
Sınav başvuruları http://www.kanguru-tr.com/ adresinden Yanılabilir.
Sınav İletişim Telefonu: 0 505 988 04 83 – 0532 2250483 İletişim Adresi: Cihannüma Mah. Çitlenbik Sok. No:l D:1 Beşiktaş/ İstanbul

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığım öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri: e-posta: iletisim(a)kanguru-tr.com
Tel: 0 505 988 04 83 – 0532 2250483