Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu

Sayın Meslektaşlarımız,
Jeomorfoloji alanında dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yeni araştırma yöntemleri uygulanmakta ve pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de geleneksel hale gelen ve yaklaşık 2 yılda bir yapılan Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumlarının birincisi 2008 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde, ikincisi 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde, üçüncüsü 2012 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde dördüncüsü ise 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılmıştır.

2017 yılında yapılacak olan Jeomorfoloji Sempozyumu 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Elazığ Fırat Üniversitesinde; Jeomorfoloji Derneği ve Elazığ Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünün ortak çalışmasıyla “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu” olarak yapılacaktır.

Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü ve Jeomorfoloji Derneği olarak düzenleyeceğimiz daha önce süregelen ulusal nitelikteki sempozyumları bir adım daha ileriye götürerek uluslararası hale getirmiş bulunuyoruz. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) ile ilgili duyuruları www.ujes.org web sayfasından takip edebilirsiniz.
Sempozyumda sunulan bildiriler “Bildiriler Kitabı – Proceedings’te” yayımlanacaktır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyumda, jeomorfolojiyle ilgili tüm çalışmalar yapan jeomorfolojiye ilgi duyan, yaptığı çalışmalarla jeomorfolojinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan Ulusal ve Uluslararası tüm bilim insanlarını ve uygulayıcıları, bir araya getirmek amaçlanmıştır. Şimdiden katılımlarınız ve yapacağınız katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.

“Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumunda” sizleri “Bilimin Doğudaki Parlayan Yıldızı, Eğitim – Medeniyet ve Huzur Şehri” Elazığ’da ağırlamak bizleri onurlandıracaktır.

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU (Jeomorfoloji Derneği Bşk.) Prof. Dr. Saadettin TONBUL (F.Ü. Coğrafya Bölümü Bşk.)

İletişim:
Doç. Dr. M. Taner ŞENGÜN (Sempozyum Yerel Organizasyon Düzenleme Kurulu Başkanı)
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü, Elazığ/ TÜRKİYE
Tel: 0532 474 07 13
E-posta: mtsengun@firat.edu.tr , ujes2017@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/UJES2017/