Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler Ve Ekip Ödülleri

A- ULUSLARARASI İZMİR FİLM FESTİVALİ KURMACA KISA FİLMLER VE
EKİP ÖDÜLLERİ
 
“Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri”, türün sınırlarını zorlayan kurmaca kısa filmler ve bu filmlerin ekiplerinin başarılı çalışmalarına dikkat çekmeyi amaçlar. Bu alanda açılmış olan kategori bir “yarışma” değildir; esnek bir yapı ile, yönetmenlerin yanında tüm ekip elemanlarının katkılarını da değerlendirerek, ödüllendirmeyi amaçlar. Amaç; bu alanda çalışan ekipleri İzmir’de ağırlamak, buluşma sağlamak, yeni işbirliği ve fikir alışverişlerinin yolunu açmaktır. 
 
B- KATILIM KOŞULLARI
 
“Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” ile ilgili bilgi ve kurallar aşağıda yer almaktadır. “Başvuru Formu”nu doldurarak değerlendirilmek üzere film gönderen kişiler, formda yer alan açıklamalar ile aşağıda yer alan bilgileri okuduğunu, kabul ettiğini ve başvuruda bulunduğu filmin “Uluslararası İzmir Film Festivali” kapsamında gösterimine dair tüm hakları elinde bulundurduğunu beyan etmiş sayılır.
 
1- “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri”, 2011 ve sonrası yapımı kurmaca kısa filmler ve bu türün sınırlarını zorlayan yapımları süre, format vs gibi başka hiçbir sınırlama olmadan festival kapsamında gösterilmek üzere değerlendirmeye alır. Bu değerlendirme sırasında ayrıca, aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlarda “Ekip Ödülleri” belirlenir.
2- Değerlendirilmek üzere başvuruda bulunulan filmin en az bir yönetmeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlarda “Ekip Ödülleri” için değerlendirilecek ekip elamanlarının herhangi bir uyruğa tabi olma şartı bulunmamaktadır. 
3- Bir filmin “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için
www.izmirfilmfest.com internet sitesinde yer alan “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri Başvuru Formu”nun doldurulması ve filmin herhangi bir dijital formattaki ön izleme kopyasının internet üzerinden veya posta ile Uluslararası İzmir Film Festivali İstanbul Ofisi, Kitle Prodüksiyon, İstiklal Cd. Halep Pasajı No:62 D:59 Beyoğlu / İSTANBUL adresine 15 Mart 2012 tarihine kadar ulaştırması gerekmektedir. Aksi durumda filmler değerlendirmeye alınamayacaktır. 
4- Uluslararası İzmir Film Festivali, bu metinde geçen “kurmaca kısa film” ibaresi için herhangi bir sınırlayıcı tanım yapmaz ve belli ölçütler öne sürmez. Yönetmenlerin kendilerinin “kurmaca kısa film ve bu türün sınırlarını zorlayan yapım” olarak tanımladıkları ve başvuru formunu doldurarak değerlendirilmek üzere gönderdikleri 2011 ve sonrası tüm yapımlar bu metinde belirtilen şartlarda değerlendirmeye alınır. Bir yönetmenin birden fazla filmi için başvuruda bulunulabilir. Filmin yapım yılı olarak, varsa filmin jeneriğinde belirtilen yıl, yoksa başvuru formunda belirtilen beyanı esas alınır. 
5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen şartları sağlayan filmler, İzmir’deki çeşitli üniversitelerin sinema ve ilgili alanlarında eğitim gören öğrencilerinden oluşturulacak kalabalık bir “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi” tarafından hep birlikte veya çeşitli gruplar halinde izlenerek değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında dileyen komite üyeleri filmlerde başarılı buldukları, filme değer kattığını düşündükleri unsurlar için o filme ve katkıyı sağlayan film ekibi elemanına dair “Ödül İsimleri” önerecektir. Tüm filmler değerlendirildikten sonra bu öneriler “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi” tarafından oylanarak, başarılı bulunan filmler ve bu filmlere ekip elemanlarının katkılarına dair ödül isimlerinden oluşan sınırlı bir liste “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa
Filmler Programlama ve Ekip Ödülleri Değerlendirme Komitesi”ne sunulacaktır.
6- “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi”, Festival Komitesi tarafından İzmir’de yer alan üniversitelerin sinema ve ilgili bölümlerinin yönetimlerine yapılacak çağrı ve bunların önerileri arasından, gönüllü olarak bu komitede yer almak isteyecek ve bu komitenin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebileceğini taahhüt edecek, mümkün olduğunca kalabalık bir öğrenci grubu ile oluşturulacaktır. Bu komitenin oluşturulması ve işleyişini Festival Komitesi yürütür.
7- Bir filmin” ekip elemanı” filmin gerçekleştirilmesinde herhangi bir katkısı bulunan kişidir. Bu kişilerin listesi ve filmdeki görevleri “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri Başvuru Formu”nda belirtilir. Yönetmen dahil bu listede yer alan her kişi “ekip elemanı” olarak değerlendirilir. Bir kişi film ekibinde birden fazla görevde belirtilebilir.
8- Bir filme değer katan, filmdeki başarılı unsurun ve buna katkısı olan ekip elemanının hangi “ödül” için önerileceğini ve ödülün adını “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi” üyeleri özgün olarak önerir. Bunlar “Senaryo Ödülü” gibi genel kabul görmüş kategoriler olabileceği gibi, “Jenerik Tasarımı Ödülü” gibi filme dair her türlü katkı için önerilebilir. Ödül isimlerinin belirlenmesi ve önerilmesi için aşağıda belirtildiği şekilde hiyerarşi yaratmaması dışında bir sınırlama yoktur. 
9- Değerlendirme sırasında belirlenecek bu önerilerden seçilerek “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa FilmlerProgramlama ve Ekip Ödülleri Değerlendirme Komitesi”ne gidecek sınırlı liste yine “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi” üyelerinin oyları ile belirlenir.
10- “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” bir “yarışma” değildir. “Birinci” veya “En İyi”leri seçmez. Ekip elemanlarına ve bunların filmlere değer katan başarılı katkılarına dikkat çekmeyi amaçlar ve bunları olanakları dahilinde ödüllendirir. Bu yüzden, önerilen ödül isimlerde “En İyi” ve “Birinci” gibi hiyerarşi yaratan sıfatlar yer almaz.
Bir kategorideki ödül birden fazla kişiye verilebilir. Örneğin iki farklı filmin senaristi, değer görüldüğü takdirde “Senaryo Ödülü” alabilir.
11- ““Ön  Değerlendirme ve Öneri Komitesi” tarafından önerilen sınırlı liste, festival olanakları dahilinde programda yer alacak kurmaca kısa filmler ve verilecek ekip ödüllerinin belirlenmesi için, üyeleri festival komitesi tarafından belirlenecek “Kurmaca Kısa Filmler Programlama ve Ekip Ödülleri Değerlendirme Komitesi” tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınır. Programda yer alacak filmler ile verilecek ödüller için son kararı bu komite alır. Bu komite “Ön Değerlendirme ve Öneri Komitesi” tarafından
önerilen ödül isimlerinde değişiklik yapabilir ve kendilerinin belirleyeceği yeni ödüller de verebilir.
12- Programda gösterilmesine karar verilen filmlerin yönetmenlerine davet gönderilir. Filmlerinin “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” kapsamında gösterilmesi için tüm haklarının kendilerinde bulunduğuna ve bu kapsam ve bağlamda filmlerinin gösterilmesine onay verdiklerine dair yönetmenlerden yazılı ve imzalı bir taahütname alınması sonucunda filmler festival programına alınır. Ayrıca, herhangi bir ödül almasına karar verilen ekip elemanı için öncelikle ekipelemanının yer aldığı filmin yönetmenine, ardından da söz konusu ekip elemanına ödülün adı bildirilir. Hem yönetmen hem de ekip elemanı, bu
ödülü kabul ettiklerini yazılı ve imzalı olarak onayladıklarında, ödülün adı ve ödülü alan kişi, filmin gösterimi öncesinde, festival kataloğunda, internet sitesinde ve festival ile ilgili diğer yayın, duyuru ve etkinliklerde duyurulur. Yönetmen veya söz konusu ekip elemanı, filmdeki katkısı dolayısıyla kendisine verilmesi kararlaştırılan ödülü kabul etmediğini beyan eder veya ödül kabul ettiklerine dair kendilerinden istenen yazılı onayı, kendilerine belirtilen sürede festival komitesine ulaştırmazlarsa söz konusu ödül verilmez. Bu durumda “Kurmaca Kısa Filmler Programlama ve Ekip Ödülleri Değerlendirme Komitesi” söz konusu filmin festival programına dahil edilmesi için yaptığı daveti geri çekme hakkını saklı tutar ve bu durumda film festival programına alınmaz. Yukarıda belirtilen
şartlar sağlanmadığı durumda yönetmenler ve ekip elemanları herhangi bir hak iddia edemezler. Başvuruda bulunan fakat gösterime davet edilmeyen filmlerin yönetmenlerine değerlendirme sonucu ve programda yer alan filmlerin listesi, 7 Nisan 2012 tarihine kadar, başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirilir.
13- Yukarıda belirtilen “ödül”lerin hiçbirisi maddi bir karşılık içermez. Burada tanımlanan “ödül”, ödüle layık görülen bir ekip elemanı ve bu kişinin ekibinde yer aldığı filmin bir yönetmeninin yol ve bir gecelik konaklama masraflarının karşılanarak Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında İzmir’e davet edilmesi ve hem yönetmen hem de ödüle layık görülen ekip elemanına birer ödül belgesi verilmesinden ibaret bir prestij ödülüdür.
14- Ekip  elemanına verilen belgede, “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” kapsamında, hangi yönetmenin hangi filmine katkısı dolayısıyla kendisine hangi ödülün verildiği belirtilir. Yönetmene verilen belgede ise, kendisinin hangi filmindeki hangi katkısından dolayı hangi ekip elemanına hangi ödülün verildiği belirtilir. 15- Bir filme dair bir ödül için sadece bir yönetmen ve bir ekip elemanı İzmir’e davet edilir. Fakat söz konusu film için birden fazla yönetmen ve/ya verilen ödül için birden fazla ekip elemanı söz konusu ise, her biri için ayrı ayrı ödül belgeleri düzenlenir ve teslim edilir. 
16- Bir film için birden fazla ödül verilmişse, yine sadece bir yönetmen ve filmin her ödülü için yine birer ekip elemanı İzmir’e davet edilir. Bir film ve bir ödül için birden fazla yönetmen veya ekip elemanı söz konusu ise İzmir’e hangi yönetmen ve ekip elemanının davet edilmesini tercih ettiklerine kendi aralarında karar vererek, kendilerine verilen süre içerisinde bunu festival komitesine bildirirler.
17- Davet edilen yönetmen ve ödül sahipleri verilen süre zarfında festival komitesine bildirim yapmadıklarında yukarıda belirtilen diğer şartlar sağlandığı takdirde yine film programa alınır ve ödül ilan edilir fakat söz konusu kişiler Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında İzmir’e davet edilemez.
 
C- GÖSTERİM
 
18- Festival  programına alınan filmlerin festival kapsamında gösterime girebilmesi için şu malzeme ve bilgilerin, belirtilecek tarihe kadar festival komitesine ulaştırılması gerekir.
a) Gösterimlerde dijital tabanlı filmler “Full HD” Projeksiyon ve HD Media Oynatıcı ile mevcut Dolby Digital ses sisteminin stereo ses kanalı imkanlarıyla gerçekleştirilir. 35mm formatta gelen filmler ise 35mm kadraj, sn/kare ve ses standartları ile filmin basılı ses ve kadraj biçimi uyumuyla belirli ve sınırlıdır. Programa kabul edilen filmlerin bu sistemlerde sorunsuz çalışabilen 35mm film kopyası (print), DVD-Video veya belli standartlarda Video Data gibi formatlarda temiz gösterim kopyalarının, belirtilecek sürede festival komitesine ulaştırılması gerekir. 
b) Gösterimler hem İngilizce hem de Türkçe anlaşılabilecek şekilde gerçekleştirilir. Gösterim kopyalarının, film Türkçe ise İngilizce altyazılı, İngilizce ise Türkçe altyazılı, başka bir dilde ise hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olması tercih edilir. Eğer gösterim kopyalarında bunlar sağlanmıyorsa, yönetmenden ilgili çeviri metni veya metinleri istenir, gösterim sırasında festival tarafından bu metinler kullanılarak elektronik altyazı yapılır. Eğer istenen çeviriler yönetmen tarafından sağlanamıyorsa, yönetmenden filmin orijinal diyalog listesi talep edilir ve istenen sürede festival komitesine ulaştırılan metin festival çevirmenleri tarafından ilgili
dillere çevrilerek elektronik altyazı ile gösterilir. Yönetmen filmin ilgili dillerdeki çevirilerini gösterim kopyası üzerinden veya metin olarak sağlayamadığı durumda, filmin orijinal diyalog listesini festival çevirmenleri tarafından çevrilmek üzere temin ettiğinde, festival çevirmenlerinin yapacağı çevirilerin festivalde elektronik altyazı ile sunulmasını kabul eder.
Bu çevirilerin hakları çevirmenlere aittir.
c) Festival programında yer alan filmlere ait bilgiler, filmlerden sabit ya da hareketli görüntüler festival kataloğunda, internet sitesinde, tanıtım filmlerinde ve festival ile ilgili diğer yayın ve duyurularda kullanılır. Bunlar için yönetmenlerden ayrıca izin talep edilmez. Bu amaçlarla istenecek bilgi ve belgelerin belirtilecek sürede ve istenilen formatta festival komitesine
ulaştırılması gerekir.
d) Gösterime alınan filmlerle ilgili burada belirtilmeyen başka bilgi ve belgeler de gerekli durumlarda yönetmenlerden talep edilebilir.
19- Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek “Kurmaca Kısa Filmler” programında filmler ücretsiz olarak gösterilir ve gösterimlere kabul edilebilecek izleyici sayısı, salonların seyirci kapasitesi ile sınırlıdır.
Bu kapasite aşıldığı takdirde hiç kimse salona alınamayacaktır. “Kurmaca Kısa Filmler” programında gösterilen filmlerin yönetmenleri, yapımcıları ve diğer hak sahiplerine gösterimler veya herhangi bir başka sebep için herhangi bir ödeme yapılmaz.
20-   “Uluslararası İzmir Film Festivali Kurmaca Kısa Filmler ve Ekip Ödülleri” için başvuruda bulunulan filmlerin ön izleme kopyaları ile gösterime alınan filmlerin 35mm film kopyası ve harici sabit disk dışındaki medyaları ve Video Data’ları geri teslim edilmez ve film ve yönetmen bilgileri ile birlikte 9 Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Arşivi’ne alınır ve film sahiplerine ayrıca haber verilmeden, kar amacı gütmeyen başka arşivlere devredilebilir. 
21- Gösterime  alınan filmlerin ön izleme kopyaları ve bilgileri ile yönetmenlerinin iletişim bilgileri, festivalin ilişkide olduğu diğer yurtiçi ve yurtdışı festivallerinin talepleri doğrultusunda çoğaltılarak onlarla paylaşılabilir ve bunun için yönetmenlerden ayrıca izi alınmaz. Fakat yönetmenler bu konuda bilgilendirilir. Eğer bir yönetmen filminin ön izleme kopyası, bilgileri ve iletişim bilgilerinin bu şekilde paylaşılmasını istemiyorsa festival sonunda bunu festival komitesine bildirir ve bu film ve yönetmene ait bilgiler sadece söz konusu arşivlerde saklanır ve buralardan ulaşılabilir olur. 
22- Festival yönetimi zorunlu durumlarda yukarıdaki şartlarda değişiklik yapma hakkı saklı tutar.