Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar, Öğrenciler,

Sizleri Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi 2018’e davet etmekten mutluluk duyarız. Küresel ölçekte farklı alanlarda birçok uluslararası kongre düzenlenmekte olup işletme ve pazarlama alanlarına özel odaklanan kongre sayısı oldukça azdır. Bu sebeple güncel konuları tartışmak ve bu bilimsel alanın geleceğine daha iyi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi’ni düzenlemekteyiz.

Kongrenin amacı, işletme ve pazarlama alanlarında uluslararası platformda bilimsel çalışma yapan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmalarını, yapmış oldukları çalışmaların çıktılarını uluslararası kongre aracılığıyla bilimsel düzeyde paylaşmalarını ve bu sayede güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır.

Konferanstan alınan verimin en yüksek seviyede olması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması amacıyla paralel oturumlar gerçekleştirilecektir. Kongremizin en etkin şekilde düzenlenmesi için İngilizce sunumların yanı sıra Türkçe ve Rusça sunumlar da kabul edilecektir. En fazla 3 yazarlı kısa bildiriler veya tam bildiriler kabul edilecektir.

Kongrede sunulan tüm bildiriler elektronik ortamda ve ISBN numaralı kongre kitabında yayınlanacaktır. Başlıca kongre konuları İşletme ve Yönetim, Ekonomi ve Finans, Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve diğer ilgili konulardır.

Önemli tarihler, detaylı kongre konuları, kayıt ücretleri ve diğer konular hakkında bilgi almak için bkz. https://icbm.world/

ICBM’18’de sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

Kongre Başkanı

ICBM’18 KAPSAM
Sizleri Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi 2018’e davet ediyoruz. Küresel ölçekte farklı alanlarda birçok uluslararası kongre düzenlenmekte olup işletme ve pazarlama alanlarına özel odaklanan kongre sayısı oldukça azdır. Bu sebeple güncel konuları tartışmak ve bu bilimsel alanın geleceğine daha iyi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi’ni düzenlemekteyiz.

Kongrenin amacı, işletme ve pazarlama alanlarında uluslararası platformda bilimsel çalışma yapan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmalarını, yapmış oldukları çalışmaların çıktılarını uluslararası kongre aracılığıyla bilimsel düzeyde paylaşmalarını ve bu sayede güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır.

Konferanstan alınan verimin en yüksek seviyede olması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması amacıyla paralel oturumlar gerçekleştirilecektir. Kongremizin en etkin şekilde düzenlenmesi için İngilizce sunumların yanı sıra Rusça sunumlar da kabul edilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler, elektronik ortamda ve ISBN numaralı konferans kitabında basılacaktır.

Kongrede sunulacak olan çalışmalar yalnızca teorik alanı değil aynı zamanda pratikte de uygulanabilecek alanları kapsamaktadır. Bu kapsam katılımcıların, dünyanın diğer bölgelerindeki bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin hangi düzeyde olduğunu takip edebilmeleri açısından önemlidir.

Bunun yanı sıra bu kongrenin doktora öğrencileri ve araştırma asistanlarının katılımına açık olması sebebiyle akademik alanda ilerlemeyi hedefleyen herkese faydalı olması öngörülmektedir.

Home