Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Krizi

2018 Sonbahar Çalıştayı için “Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Krizi” konusu seçilmiştir. Türkiye
özelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sözleşmede korunan hak ve özgürlüklerin korunması
konusunda yeterli cevabı verememesi ve pasif kalması uluslararası insan hakları yargısına karşı
kamuoyunda ciddi bir güven yitimine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan başta BM
ve Avrupa Konseyi olmak üzere bütün evrensel ve bölgesel koruma sistemlerinin 21. Yüzyılın ilk
çeyreğinde hala ihtiyaca yanıt verip veremediği uluslararası ölçüde tartışılan bir konudur. Bu
nedenle çalıştaya insan haklarının krizini konuşmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar
davet edilmiştir. Gerek evrensel koruma sistemi olan BM, gerekse bölgesel sistemler olan Avrupa
insan hakları sistemi ve Afrika insan ve halkların hakları mekanizmaları tek tek masaya yatırılacaktır.
İnsan hakları korumasının bağlantılı konuları olan mülteci meselesi ve savaş hukuku (insancıl hukuk)
da güncel korumanın yeterliliği ve önleyiciliği bağlamında konunun uzmanlarınca incelenecektir.
Meselenin hukuki çerçeve dışında zihin açıcı bir şekilde ele alınması adına çalıştayın son günü insan
haklarının demokrasi ile ilişkisi konusuna ayrılmıştır. Son gün oturumunda insan haklarının
demokrasi için vazgeçilmezliği meselesi, popülizm ve insan hakları konusu ile demokratik toplumsal
hareketlerin insan haklarıyla ilişkisi ve ülkemiz ve bölgemizdeki sorunlarla ilişkisi bağlamında Katalan
sorunu incelenecektir. Etkinlikte hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji başta
olmak üzere multidisipliner bir yöntem izlenecektir. Aktif katılım ve öğleden sonra serbest tartışma
usulü ile farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden katılımcıların bilgi alış verişi yapması ve Ege İnsan
Hakları Okulu’nun sonraki çalışmaları için yöntemi katılımcıların kendilerinin belirlemesi
beklenmektedir. Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu çalıştaylarında tanınan serbest zaman ve ortak
etkinlikler sayesinde dünyanın ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen katılımcı ve konuşmacıların fikir
alış verişinde bulunmaları, gündemi konuşmaları ve daha ötesinde yeni ve yapıcı fikirler üreterek
insan haklarının geleceğine katkıda bulunmaları istenmektedir. Bu anlamıyla çalıştay olağan bir
konferans usulünü açan şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Katılımcılar ve konuşmacılardan
oluşturulacak etkin bir ağ ile devamlı irtibat kurulması ve bu surette alanda çalışan ve konuyla ilgili
insan kaynağının sonraki çalışmalarda sürekli olarak değerlendirilmesi ile insan hakları alanındaki
büyük bir ihtiyacın böylelikle giderilmesi düşünülmektedir.

Ege İnsan Hakları Okulu
II. ULUSLARARASI SONBAHAR ÇALIŞTAYI
2-3-4 Kasım 2018

Okula dinleyici olarak katılmak için kayıt yapmanız gerekmektedir. Katılım sınırlıdır. Tüm kayıt işlemleri
online olarak gerçekleşmektedir. Okul bitiminde dinleyici olarak katılanlara katılım belgesi verilecektir.
Onaylanan başvuruculara dört öğün yemek, konaklama, etkinliklere katılım ve internet gibi temel
ihtiyaçlar EİHO ve Nesin Köyü tarafından sağlanacaktır. Başvuru ve bilgilendirme için
www.egeinsanhaklaiokulu.org ya da www.nesinkoyleri.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.