Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali 2017

Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali 2017
Katılım Koşulları

1. Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kurmaca filmler 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.
2. Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.
3. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.
4. Filmler DVD (VOB) formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.
5. Kopyaların gösterime uygun görüntü, ses ve altyazı niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
6. Türkçe ya da İngilizce alt yazı zorunludur.
7. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.
8. Başvuru formu doldurulup word dosyası olarak festival@inonu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
9. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 25 Mart 2017 tarihidir.
Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine;
– Doldurulmuş başvuru formu,
– Eserin 3 adet DVD kopyası,
– Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD’de kayıtlı dijital, çözünürlüğü yüksek) fotoğraf,
– Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, Türkçe-İngilizce).
– Filmin özeti (en fazla 50 kelime, Türkçe-İngilizce)
– Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.
10. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.
11. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
12.Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.
13. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu ’nu imzalayarak, yarışma yönetmeliği ve başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
14.Tüm belge ve fotoğraflar sadece dijital kayıt olarak (CD) gönderilmelidir.

Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız