Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi

Uluslararası İlişkiler temelde ulus-devletler arasındaki her türlü etkileşimi inceleyen bir disiplin olarak tanımlansa da, 100 yılık tarihi boyunca sadece ulus-devletlerin değil özellikle Soğuk Savaştan sonra bir çok başka aktörün de sisteme dâhil olduğu son derece dinamik, disiplinler arası bir alan haline gelmiştir. Bu durum çalışma konularına tek bir alandan bakmanın yetersizliğini beraberinde getirmiştir. Böylece bir uluslararası ilişkiler konusuna odaklanıldığı zaman ekonomi, hukuk, siyaset ve hatta sosyoloji boyutları da irdelenerek analiz yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Bu bağlamda, uluslararası nitelikli bu konferansta interdisipliner bir yaklaşım ile uluslararası ilişkiler konularını ele almak amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir:Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri.

Katılım Ücretleri: 100 TL (Kongre katılım ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri, kabul edilen özetlerin ilanıyla birlikte katılımcılara bildirilecektir.)

– Yaka Kartı, Kongre Çantası, Katılım & Sunum Sertifikası, Öğlen Yemeği (Lunch Box), Oturum Arası İkramlar, Akşam Yemeği Ücretlendirmeye Dahildir.

– Sunum tam metinleri ISBN’li kongre elektronik kitabında yayınlanacaktır.

– Katılımcılara sunumlarını tamamları ardından katılım ve sunum belgesi verilecektir.

– Edusa International ve Aslen Yurtdışı Eğitim adlı şirketler topluluğumuz ve kongremize destek vereceklerdir. Bu iki şirket, kongre sonunda Edusa International adına 3 asil 2 yedek olarak Work and Travel programı için kura çekimi ve aynı zamanda Dil Okulu için 2 Asil 2 Yedek olmaz üzere kura çekimi gerçekleştirilecektir . Her iki şirketin kura çekiminde %10’luk bir indirim sağlanacaktır.

Ulaşım ve Konaklama: Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Başvuru ve Özet

Bildiri özetleri ilan edilen son tarihe kadar katılımcının kısa özgeçmişi ile birlikte irstudentcongress@gmail.com adresine gönderilecektir. Özetler yazım kurallarına uygun olmalı ve 200 kelimeden az olmamalı; Bildiri Başlığı ve en az 3 anahtar kelime mutlaka belirtilmelidir. Gönderilen bildiriler değerlendirme sürecinden geçirilerek kongreye kabul edilecektir. Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Kongre Yeri

“Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi” Bolu Karpalas City Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Alt Temalar

· Küreselleşme ve Dünya Siyaseti

· Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik

· Uluslararası Güncel Sorunlar

· Uluslararası Terörizm

· Bölge Çalışmaları: Ortadoğu, Avrupa Birliği, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Afrika, Uzakdoğu ve Amerika

· Barış Çalışmaları

· Çatışma ve Çözüm Önerileri

· Bölgesel Çatışmalarda Uluslararası Örgütlerin Rolü

· Enerji güvenliği ve Enerji Politikaları

· İklim Değişikliği ve Çevre

· İnsani Güvenlik ve Uluslararası Göç

· Teknoloji ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği

· Siber Güvenlik ve Siber Savaş

· Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme

· Uluslararası Ekonomi Politik

· Uluslararası Hukuk

· Dış Politika Analizi

· Medya ve Uluslararası İlişkiler

· Toplumsal Cinsiyet

· Uluslararası Sosyal Politika

uiogrencikongresi.info