Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi 2017

Öğrenci Kongresi
Öğrenci Kongresi

1. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 22 Aralık 2017 tarihinde “Değişen Dünya Dengeleri ve Türk Dış Politikası” ana başlığı altında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Kongre ile uluslararası sistemde yaşanan politik, ekonomik ve sosyal güncel gelişmelerin farklı yönlerini ve Türk Dış Politikası’nın bu gelişmelere karşı verdiği reaksiyonları ortaya koyacak araştırma ve incelemelere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

22 ARALIK 2017
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMAN TURAN KONGRE MERKEZİ
TRABZON/TÜRKİYE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ÖĞRENCİ KONGRESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 22 Aralık 2017
tarihinde “Değişen Dünya Dengeleri ve Türk Dış Politikası” ana başlığı altında Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Kongre ile uluslararası sistemde yaşanan politik, ekonomik ve sosyal güncel
gelişmelerin farklı yönlerini ve Türk Dış Politikası’nın bu gelişmelere karşı verdiği reaksiyonları
ortaya koyacak araştırma ve incelemelere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Kongrede yer alması planlanan bazı başlıklar aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu
başlıklarla sınırlı olmayıp Kongrenin genel çerçevesine uyulması koşuluyla gönderilen diğer
tebliğ özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre Başlıkları
• Bölge Çalışmaları (Ortadoğu / Kuzey Afrika / Avrupa, Balkanlar / Doğu Avrupa / Orta
Asya / Kafkasya / Balkanlar / Asya Pasifik / Amerika)
• Rusya’nın 21. Yüzyıl İdeolojisi: Yeni Avrasyacılık
• Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
• Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
• Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet ve Serbest Piyasa
• Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
• Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik
• Uluslararası İlişikler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
• Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
• Asimetrik Tehditler ve Türkiye’nin Güvenliği
• Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme ve Türkiye Coğrafyası
Üzerindeki Etkileri
• Uluslararası Göç ve Ülkemizdeki Mülteci Sorunu
• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Katalonya Referandumları
• Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
• Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler

KONGRE DÜZENLEME KURULU
• Yrd. Doç. Dr. Vahit Güntay- Uluslararası İlişkiler Kulübü Danışman
Akademisyeni
• Kaan Alp TEKİN-Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı
• Muhammed Resul EROĞLU- Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkan
Yardımcısı/Genel Sekreteri
• Tufan TELEMEN- Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkan Yardımcısı
• Muharrem BAYRAK- Uluslarası İlişkiler Kulübü Academia Komitesi Direktörü

KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Yrd. Doç. Dr. Vahit GÜNTAY
Arş. Gör. Sinem ÇELİK
Arş. Gör. Çağla DEMİREL
Arş. Gör. Emel İLTER
Arş. Gör. Yasin Çağlar KAYA
Arş. Gör. Hülya KINIK
Arş. Gör. Umut ÜZAR
Arş. Gör Göktuğ KIRPIZLI
Arş. Gör. Ayçe SEPLİ

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderim son tarihi: 20 Kasım 2017
Kabul edilen özetlerin bildirimi: 27 Kasım 2017
Kongre programının ilanı: 04 Aralık 2017
Kongre tarihi: 22 Aralık 2017
Tam metinlerin gönderilmesi: 10 Ocak 2018

KONGRE YERİ
Kongre Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup Kongre Düzenleme Kurulu bu konuda
katılımcıların işlerini kolaylaştırmak için kendi üniversitelerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na bir davet mektubu gönderecektir ve kongre tarihi yaklaştığında konaklama
hususunda alternatifleri katılımcılara bildirecektir.

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI
Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış
olması gerekmektedir.Kongre, yurt içinden konuyla ilgili lisans ve yüksek lisans öğrencilerin
katılımına açıktır. Kongre dili Türkçe’dir.
Tebliğ özetleri aşağıda istenilen bilgileri içermeler ve 20 Kasım 2017 tarihine kadar
[email protected] adresine Office-WORD ekli dosya olarak gönderilmelidir.
Bildiri özetleri Kongre konularına ve bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü gibi
kriterler dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecektir. Bildiri
değerlendirmeleri, bilim kurulu değerlendirmesi sonucuna göre düzenleme kurulunca mail
olarak kabul/ret şeklinde bilgilendirilecektir.

Her Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler:
a- Bildiri başlığı
b- 250-400 kelimelik bildiri başlığına uygun bir şekilde bildiri özeti1
c- Tebliği sunacak kişinin, bulunduğu üniversite, bölümü ve iletişim
bilgileri (telefon, e-mail vs.)

1Özet kısmında çalışmanın amacı, yapılan çalışmanın kısa özeti ve elde edilen sonuçlardan bahsedilmelidir.
Özet, 250-350 kelime arasında olmalıdır. Özetin başlığının Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve
kalın olarak; özet metninin ise Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve normal koyulukta yazılması
gerekir. Yazı metnin iki tarafına da hizalanmalıdır.
Anahtar kelimeler: En fazla 6 anahtar kelime, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak
şekilde, alfabetik sırayla yazılmalı, virgüllerle ayrılmalıdır (11 punto)
Bildiri Başlığı: Times New Roman karakterinde 12 punto koyu büyük harflerle yazılmalı ve hizalaması ortadan
yapılmalıdır.
Yazar Adı ve Kurum Bilgileri: Başlık verildikten sonra yazarın/yazarların sadece adı (küçük harflerle) ve soyadı
(büyük harflerle) bildiri metninin sağ üst köşesine 12 punto koyu harflerle yazılmalıdır. Yazara ait özgeçmiş ve
bilgiler ayrı olarak dile getirilmelidir.
Metin Yapısı: Times New Roman 11 punto yazı karakteriyle sol ve sağ kenarlara dayalı, bir satır aralığı ile
yazılmalıdır.
Bölüm Başlıkları: Ana metinde alt başlıklar, tablo ve şekillere ait başlıklar, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak
üzere küçük harflerle 11 punto koyu yazılmalıdır. Makalede yer alan başlıklar numaralandırılmalıdır. Ana
başlıklar büyük olmalıdır..
Kaynakça Bölümü: Çalışmanın en sonunda yer almalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın ortasına, 10 punto, kalın ve
büyük harf ile yazılmalı. KAYNAKÇA başlığı ile kaynakların ilk satırı bir satır aralıklı yazılmalı. Yazarların soyadları
büyük harf olmalı ve başa yazılmalıdır.
Dipnot, herhangi yazılı bir eserde yazarın yararlandığı kaynakları, yazının bütünlüğü bozulmasın diye yazı içinde
yer vermediği açıklamaları ve alıntıları sayfa sonunda genellikle sayfanın en altına düşülen küçük notlardır ve
telif hakkına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 2 =