Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu
Kültür, Tarih, Teknik, Ekonomi, Hukuk ve Sağlık alanlarında Türk-Alman İlişkileri

3. TüRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

08-11 Kasım 2018 / Würzburg-Almanya

Tarihin ilk büyük savaşının kaybedenleri olan Türkler ve Almanlar 1918 yılı sonunda teslim olarak imparatorluklarına son noktayı koydular. Her iki millet, sadece uzak coğrafyalardaki topraklarını değil, anayurtlarının bile önemli bölümünü işgalcilere bırakmak zorunda kaldılar. Türkler için Mondros’ta, Almanlar için Versay’da kurulan masalarda savaşın kaybedeni oldukları netleşip, galiplerin şartları dikte edilince, yine onların müsade ettiği ölçüde kendi ana coğrafyalarında ulus devletler kurmaya yöneldiler.

Berlin ve Ankara’da hayata geçen Türk ve Alman Devletleri, yeni dönemde galiplerin müsade ettiği ölçü ve sahalarda ancak 1925 sonrası ilişki kurabildiler. Dayatılan ağır şartlar karşısında birçok haksızlığı da sineye çeken Türkler ve Almanlar, eski potansiyele erişemese de her yıl giderek artan siyasi, kültürel, askeri, bilimsel, ekonomi ve hukuk başta olmak üzere çok çeşitli sahalarda işbirliğine yöneldiler. Almanya’da 60 yıldır yaşayan milyonlarca Türk ve her yıl Türkiye’de tatil yapan milyonlarca Alman bu işbirliğinin ulaştığı noktayı işaret etmektedir.

Atlas Okyanusu kıyılarından Kafkas Dağlarına, Aden Körfezi’nden Polonya’nın güneyine kadar bir çok devletin sınırlarının şekillenip kültürlerinin oluşmasında etkili olan Türk-Alman müttefikliğinin 1918 yılı sonunda noktalanmasının 100. yılında, iki ülke ilişkileri çok çeşitli yönleri ile akademisyenler tarafından bilimsel anlamda masaya yatırılacaktır. Ortak siyasi ilişkileri 300 yılı aşan Türkler ve Almanlar arasındaki ortak geçmiş Würzburg Üniversitesi salonlarında çeşitli ülkelerin akademisyenleri tarafından bilimsel ortamda tartışılacak.

Würzburg Maximilians Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Almanya IKG Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek sempozyumda Türk- Alman ilişkileri tarih, siyaset, kültür, askeri, bilimsel, ekonomik, sağlık ve hukuk bağlamlarında ele alınacaktır. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde bildirilerin sunulacağı sempozyuma Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Bosna- Hersek, Yunanistan ve Kıbrıs’tan akademisyenlerin katılması beklenirken, sempozyumun koordinasyonu Almanya IKG Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

KONU BAŞLIKLARI
– Osmanlı-Alman Yakınlaşmasının Arka Planları
– II. Abdulhamit – II. Wilhelm İlişkileri
– Almanya’nın Ortadoğuya İlgisi
– Osmanlı’nın Almanlar Üzerinden Yürüttüğü Denge Politikası
– 19. Yüzyılda Barışçı Alman Yayılmacılığı
– Türk-Alman Askeri İlişkilerinin Seyri
– Osmanlı Ordularının Modernizasyonunda Almanlar
– Osmanlı Devletinde Almanlara Verilen Ayrıcalıklar
– Almanların Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmaları
– Askeri Okulların Yapılanmasında Alman Desteği
– Birinci Dünya Savaşı Öncesi İkili İlişkiler
– Almanya’ya Eğitim İçin Gelen Öğrenciler
– Birinci Dünya Savaşı Döneminde Cephelerdeki Almanlar
– Savaşın sonunda Teslim Olan Türkiye ve Almanya
– İttihad ve Terakki Liderlerinin Almanya İle İlişkileri
– Talat Paşa’nın Almanya Yılları
– Türk İstiklal Savaşı’na Almanların İlgisi
– Mondros ve Versay anlasmaları
– Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasi İlişkiler
– Cumhuriyet Döneminde İlişkilerin Tekrar Canlanması
– Türk Üniversitelerinin Yapılanmasında Alman Bilim İnsanları
– Nasyonal Sosyalist Döneminde Türkiye’ye Sığınanlar
– İkinci Dünya Savaşı İçinde Siyasi İlişkiler
– 1918 Sonrası Türkiye ve Almanya’da Milliyetçilik
– Sosyalist Dünya Görüşünün Her İki Ülkedeki Etkileri
– NATO İçinde Türk-Alman İlişkileri
– Soğuk Savaş Dönemindeki Türk-Alman Müttefikliği
– İki Almanya’nın Birleşmesi ve Türkler
– Almanlar Üzerinden Türkiye’ye Giren Teknoloji
– Demiryolu Projelerinde Almanlar
– Bağdat Demiryolu’nun Türk Alman Siyasetindeki Yeri
– Osmanlı Döneminde Almanya’dan Teknoloji Transferi
– Cumhuriyet Döneminin Kalkınma Hamlelerinde Almanlar
– İktisadi Alandan Türk Alman İşbirliği
– Banka – Sigorta Sektöründeki Alman Çizgileri
– Türkiye Pazarlarında Alman Ürünleri
– Cumhuriyet Döneminde Ticari Dengeler
– Üçüncü Ülkelerde Türk-Alman İşbirliği
– Türkiye’de Alman Mimarisi
– Türk Hukukunda Alman Etkisi
– Hukuk Fakülteleri ve Temel Hukuk Sistemindeki Alman İzleri
– Cumhuriyetin Ticaret Hukukunda Almanlar
– Liman, Gümrük ve Havaalanı Temel Yasalarında Almanlar
– İki Ülkenin Hukuk Sistemlerindeki Benzerlikler
– Türk Eğitim Sisteminde Almanlar
– Almanların Türkiye’de Hayata Geçirdikleri Teknik Okullar
– Türk Gençliği ve Alman Kültürü
– Türk Kültürünün Almanya’da İzleri
– Alman Kültürünün Türkiye’de İzleri
– Almanya’da Türkçe’nin Geleceği
– İslam Almanya’ya ait(mi)?
– Alman Turistlerin Türkiye’ye İlgisi, Önemi, ve Katkıları
– Türkiye’deki Alman Turizm Yatırımları
– Almanya’da Uyum – Entegrasyon Tartışmaları
– Türkiye’de Alman – Almanya’da Türk Olmanın Eksileri-Artıları
– Almanya’ya İşçi Göçü
– İşçi Dövizlerinin Türkiye’ye Katkıları
– Türki İşçilerinin Almanya ve Türkiye Açısından Önemi
– Türkiye Kökenli İşadamlarının Almanya’daki Yatırımları
– Türkiye Kökenli İşçilerin Sosyal Sorunları
– Türk İşcilerin Her İki Ülkeye Olan Katkilari
– Türk-Alman Kültür Çatışmaları / Çözüm Teklifleri
– Türk-Alman Evlilikleri
– Almanya’da Yabancı Düşmanlığı
– Almanya’da Yükselen Sağ
– Almanya Türklerinin Sağlık Sorunları
– Almanya Türklerine Özel Hastalıklar
– Alman Hastalık Kasalarının Türklere Yaklaşımları
– Almanya’da Sağlık Alanında Türklere Yönelik Çalışmalar
– Türklerin Alman Hastalık Kasalarından Beklentileri
– Türkiye’deki Alman Sağlık Yatırımları

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi: 24 Ağustos 2018
Bildirileri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı: 31 Ağustos 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulacağı Tarih: 03-04 Eylül 2018
Sempozyum Günleri : 08 Kasım – 11 Kasım 2018
Düzeltilmiş Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 30 Kasım 2018
http://www.ikg-institut.org/sempozyum/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin