Uluslararası I. Türk Çini Sanatı Yarışması

Bünyesinde salt güzelliği besleyen ve insan duygularının ifade biçimi haline gelmiş Türk Çini Sanatı’nın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla,  Kasım 2023 tarihinde “I. Türk Çini Sanatı Yarışması” düzenlenecektir ve izleyen yıllarda her yıl tekrarlanacaktır.

Türk Çini sanatları ve sanatçılarının anlatmak istediği mana, sanat eserlerinde içselleşerek varlık bulmuştur. Bu içselliğin yaşatılması I. Türk Çini Sanatı Yarışması’nın ana amacı kapsamındadır. Bu doğrultuda, Türk Çini sanatını ve sanatçılarını desteklemek, yarışmaya başvuran sanatçılar ve eserleri aracılığıyla, Türk Çini sanatında gelenekselleşmiş ekollerin üslup ve ustalarına dikkat çekerek, yeni eserlerin çağdaş yorumlarla yeni nesillerde farkındalığın arttırılması önemsenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU, KAPSAMI ve KOŞULLARI

Orta Asya dan günümüze kadar uzanan Türk Çini Sanatı köklü bir kültürün ve süregelmiş medeniyetlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu kültür dinamikleri doğrultusunda Türk geleneksel sanatlarının en önemli süsleme unsurlarından biri olarak, değişkenlik gösteren yüzeylere kadar, çok teknikli ve dayanıklılığı ile dikkat çeken özelliklere sahiptir. Bu kapsam içerisinde, Türk çini sanatı tarihini kapsayan tüm dönemler, ekoller/üsluplar, teknikler, formlar yarışmanın konusunu ve kapsamını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda üretilmiş özgün eserler I. Türk Çini Sanatı Yarışması’nın  kapsamında değerlendirilecektir.

. Yarışma 3(üç) kategoride düzenlenecektir. Her yarışmacı bir kategoride ve bir eser ile yarışmaya katılabilir.

I.TÜRK ÇİNİ SANATI YARIŞMASI ESER KABUL KATEGORİLERİ:

1.Kaşi Kategorisi: Mimari alanda yüzey kaplama çinilere verilen addır. Yarışmaya katılacak eserlerin ebatlarının en az 100×100 cm boyutlarında serbest ölçüdeki eserleri içermektedir.

2.Evani Kategorisi: Kullanım ve süs eşyası olarak üretilen vazo, ibrik, kase, tabak ve benzeri formlara verilen isimdir. Yarışmaya katılacak dik ve yatay eserlerin ebatlarının yüksekliği ve genişliği en az  30 cm boyutunda  serbest ölçüdeki eser formları içermektedir.

3.Torna (Çark) Kategorisi: Torna, çinici çarkı, ifadeleri; çini çamuruna silindir çıkışlı her türlü biçimi vermeye yarayan çiniçi tornası için kullanılır. Yarışmaya katılacak dik ve yatay eserlerin eserlerin ebatlarının yüksekliği ve genişliği en az 30 cm boyutunda serbest ölçülerdeki eser formlarını içermektedir. Bu kategorideki eserlerin tekniğe uygun sıcaklıkta bisküvi pişirimi yapılarak teslim edilmesi istenmektedir.

 

-Her üç kategoride yarışmaya katılacak eserlerin Türk Çini Sanatı tarihini kapsayan  dönemler içerisinden  seçilecek ekol/üslup, teknik ve formların (kaşi,evani) en az bir tanesini  içeren özgün tasarım ve uygulamalar olması istenmektedir. Eserlerin üretiminde kullanılacak, hammadde ve teknikler türk çini sanatını kapsamalıdır. Bütün teknikler kullanılarak form (kaşi,evani) üretimi yapılabilir (elde serbest şekillendirme, döküm, şablon torna, çark vb.)

Özel Katılım Koşulları

. Eserlerin değerlendirilmesi her üç kategori jüri üyeleri tarafından ayrı kapsamda değerlendirilecektir.

. Eserler, yeterli pekiştirme derecesinde pişmiş ve sırlı olmalıdır.

. Karışık malzeme kullanılan eserlerde % 80 çini malzeme kullanımı zorunlu olup, bu orandan az çini malzeme kullanılan eserler değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

. Her yarışmacı bir kategoride ve bir eser ile yarışmaya katılabilir

. Yarışmaya katılacak eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belirleyecek imza, isim, mühür gibi bir sembol/simge ya da ibare bulunmamalıdır.

Yarışma kapsamı içerisinde başvuracak eserlere ait genel  koşullar aşağıda sıralanmıştır.

Genel Katılım Koşullar

. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve Kütahya Belediyesi personellerinin birinci derece yakınları katılamaz.

 

. 3 ana dalda düzenlenen yarışmanın kapsamı Türk Çini Sanatı eserlerinden oluşmaktadır.

 

. Yarışmaya gönderilecek eserler ilan edilen seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Her yıl içeriğe göre seçici kurulda değişiklikler yapılabilir.

 

. Yarışmaya, seçici kurul dışında amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ve sanat öğrencileri katılabilir.

 

. Yarışmaya her sanatçı sadece bir dalda, bir eserle katılabilecektir.

 

. Yarışma başvurusu için herhangi bir yaş ve eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.

 

. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte yabancı ülke vatandaşları da başvurabilir.

 

. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait eser olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşıldığı takdirde elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamına gelmez.

 

. Seçici kurul tarafından herhangi bir dalda ödüle layık bir eser bulunmaması durumunda o alandaki ödüller iptal edilir.

 

. Yarışmaya gönderilecek eserler 2022-2023 dönemlerinde hazırlanmış ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır.

 

. Yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser bilgilerini ve sanatçı ile ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ortamında ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

 

. Yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.

 

. Yarışmaya gönderilecek eserler yarışma yetkilileri tarafından belirlenen mekâna gönderilecektir.

 

. Yarışacak eserler yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir ve yarışma sonunda sanatçı tarafından teslim alınır. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.

 

. Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan yarışma yetkilileri sorumlu olmayacaktır.

 

. Ödül almaya hak kazanan eserler iade edilmeyecektir, ancak ödül almayan ve/veya sergilemeye uygun görülmeyen eserler sergi bitiminde duyurulan tarihte elden iade edilecektir.

 

. Jüri değerlendirmesinden sonra gerçekleştirilecek olan ödül töreni www.kütahya.bel.tr.com sitesinden duyurulacaktır.

 

. Yarışmaya katılan eserler sergilemeye hazır bir şekilde teslim edilmelidir. Gerekli yardımcı aparatlar eser ile birlikte teslim edilmelidir.

 

. Yarışma düzenleme kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma takviminde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde yarışma düzenleme kurulunun kararları geçerli olacaktır.

 

. Ölçü ana tasarım içindir. Eserde taşma yapılırsa ölçü içerisinde kalınması gerekmektedir.

 

. Konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

. Eserlerden bitmiş ve sergilenmeye hazır şekilde olanlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

. Yarışma ile ilgili bilgiler ve yarışma sonuçları yarışmanın sitesi olan www.kutahya.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ ve YÜRÜTÜLMESİ

Dijital Başvuru

. Yarışma başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada jüri ön değerlendirmesi kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr mail adresine eserlerin dijital görsellerinin gönderilmesiyle gerçekleşecektir. İlk aşamadan geçen eserler elden veya posta/kargo yolu ile teslim edilecektir.

Başvuru için Başvuru Formu doldurarak Dijital olarak kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr mail adresine yapılacaktır. Başvuru formunun dışında eserin siyah ya da beyaz bir fonda çekilmiş hiçbir filtre ya da müdahalede bulunulmamış en az 300 DPI çözünürlükteki görseli JPEG, formatında -eserine ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğraflarından oluşmalıdır. Birinci fotoğraf eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer iki fotoğraf ise farklı açıdan, eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır. Eser üzerinde isim, rumuz, imza vb. ibare bulunmamalıdır. Görseller katalogda kullanılmaya uygun olmalıdır

Eserlerin Teslimi

İlk elemeyi geçen eserlerin ekteki başvuru formu bilgisayar ortamında, eksiksiz doldurulmalı ve katılımcı olduğunu gösteren belgeyi 10/12/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Kütahya Belediyesi’ne elden teslim edilmeli veya posta/kargo ile göndermelidir. Posta/kargoda meydana gelen hasarlar ve gecikmelerden dolayı tüm sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme ve Eser Seçim Süreci

-Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen eserlere ilk kez seçici kurul huzurunda açılacaktır. Her seçici kurul üyesi bağımsız olarak esere puan verecektir. Her eser için verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir.

 

Seçim 3 aşamadan oluşacaktır.

 

1.Aşama: Verilen puanların ortalaması 70 ve üzeri olan eserler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

 

2.Aşama: Bu aşamaya gelen eserler sergiye ve sergi kataloğuna girmeye hak kazanacaktır. Bu aşamada yapılacak 2. Oylamada 70 ve üzeri puan alan eserler 3. Aşamaya ödüle layık görülecek eserler arasına dâhil olacaktır.

 

3.Aşama: Bu aşamada ödüle layık görülen eserlerin sıralaması yapılacaktır. Yine verilen puanlara göre en yüksek puanı alan eserden başlayarak düşüğe doğru ödül sıralaması belirlenecektir.