Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

SEMPOZYUMA DAVET

Toplumların gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında ise girişimci ve girişimciliğin önemi bugüne kadar olduğundan çok daha fazladır. Gelişmiş toplumlarda toplumun eğitim seviyesi her geçen gün yükselmekte ve özellikle üniversite eğitimi alan gençlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra önlerinde dört farklı alanda kariyer alternatifi vardır. Bunlar; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK) ve girişimciliktir. Günümüzde bütün toplumların temel sorunu istihdamdır. Toplumda iş arayan herkes ve özelde de Üniversiteden mezun olan öğrenciler için bu kariyer alternatiflerinden başka seçenek yoktur. Bugün ülkemizde üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun gönlünde devlet memuru almak yani kamu sektöründe istihdam edilmek vardır. Kamunun bugün yeni iş alanları oluşturarak istihdam sorununa çözüm üretmesi çok zordur. Diğer alanlardan en hızlı ve kolay olanı ve toplumsal kalkınmaya katkı yapacak olanı ise kişilerin kendi işlerini kurmasıdır. Günümüzde gelişmiş toplumlara baktığımız zaman, bu toplumlarda girişimciliğin toplumsal bir yaşam tarzı olduğu ve temele yayıldığı görülmektedir. Son dönemlerde ülkemizde de girişimciliği toplumun her kesimine yaymayı amaç edine projeler ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Girişimcilik disiplinler arası bir çalışama alanıdır ve bu nedenle sosyal, demografik, ekonomik, kültürel, psikolojik vb. faktörlerin karşılıklı etkilediği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda girişimcilik ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağda insanoğlunun ekonomik olarak değer yaratması fiziki güçten daha çok beyin gücü ile olmaktadır. Bu yeni dönemde bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların yapısını da hızla değiştirirken, bunun bir parçası olarak girişimciliğe bakış açısını değiştirmekte ve girişimciliğin önemini arttırmaktadır.

Bilgi toplumundaki gelişmelerden etkilenen günümüz girişimciliği bilgi temelli girişimcilik olarak nitelendirilebilir. Gelişmiş toplumlarda yükseköğrenim görmüş gençlere eğitilmiş ve üretime hazır hale gelmiş kişiler olarak bakılmakta ve eğitilmiş gençlerin, girişimcilik açısından çeşitli avantajlara sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, özellikle üniversiteye adımını atan her öğrenciye kamu sektöründe iş arayan yeni bir aday olarak değil kendi işini kurabilen girişimci adayı gözü ile bakmak gerekir. Bu bağlamda günümüz gençliğinin “iş arayan değil kendi işini kuran veya kurma yollarını arayan” niteliklerde yetiştirilmesi gerekir. Bu sürece üniversitelerde verilen eğitimlerin, bilimsel çalışmaların ve sağlanan teşviklerin önemli katkıları vardır. Özellikle bizim gibi genç nüfusa sahip ve üniversiteye adımını atan bir öğrenciye “girişimci adayı gözü” ile bakılması ve öğrenciye üniversitede bu misyonun kazandırılması gerekmektedir.

Girişimciliğin toplumun bütün katmanlarına yayılmasında kamu sektörü olarak devletin, özel sektör olarak piyasanın, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda “Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu” ülkemizde bu isim ve içerikle ilk defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmektedir. “Öğrenciler Açısından Girişimcilik” olarak belirlenen ana tema çerçevesinde aşağıdaki konular ve bu konularla bağlantılı alanlarda ulusal ve uluslararası zeminde akademisyenlerin, girişimcilerin, özel sektör temsilcileri ve yöneticilerinin, devletin ilgili kurum temsilci ve yöneticilerinin Sempozyuma katkı sunması beklenmektedir.

Bu bağlamda 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Muğla’da Uluslararası platformda yapılacak olan sempozyumu onurlandırmanızı dilerim.

Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

GİRİŞİMCİLİK VE ÖĞRECİLER AÇISINDAN GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliği bir kariyer alanı olarak irdelemek amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz “Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu” “Öğrenciler Açısından Girişimcilik” ana temalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu ana tema bağlamında Sempozyumda ele alınabilecek örnek konu başlıklarından bazıları aşağıda belirtildiği gibidir.

Ana Başlıklar

Tarihsel Süreçte Girişimcilik
Osmanlı Toplumunda Kariyer Olarak Girişimcilik
Osmanlı Toplumunda Girişimcilik Algısı
Tarım Toplumunda Girişimcilik
Sanayi Toplumunda Girişimcilik
Bilgi Toplumunda Girişimcilik
İnternet Girişimciliği
Kuşaklar Bağlamında Girişimcilik
Nitelikli Girişimcilik
Girişimcilik Nitelikleri
Sosyal Statü Olarak Girişimcilik
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Girişimcilikte Yeni Eğilimler
Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri
Girişimcilik ve Eğitim
Girişimci Üniversite

Öğrenciler Açısından Girişimcilik İle İlgili Alt Başlıklar

Bir Kariyer Olarak Girişimcilik
Girişimci Öğrenci
Öğrencilerin Kariyer Seçimi ve Girişimcilik
Öğrencilerde Girişimci Kişilik
Öğrenci Topluluklar (Kulüpleri) ve Girişimcilik
Eğitim-Öğretim Sürecinde Girişimcilik
Üniversitelerde Girişimcilik Eğitim
Öğrencilerde Girişimcilik Özellikleri
Öğrencilerin Girişimcilik Algısı

Sempozyum Sekreteryası İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Taner DALGIN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

e-posta : [email protected] Tel: 0 252 211 21 95

Arş. Gör. Funda KAYA- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

e-posta : [email protected] Tel: 0 252 211 13 80

Taha COŞKUN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

e-posta : [email protected] Tel: 0 252 211 31 60

ADRES:
Orhaniye Mahallesi
İskender Alper Caddesi Papatya Sok. No:25/2 48000 MUĞLA
e-posta : [email protected]

Web Sayfası : http://girisimcilik.mu.edu.tr

Telefon : 0 252 211 22 05

Faks : 0 252 211 18 82

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin