ULUSLARARASI GENOMİK VE BİYOİNFORMATİK KONFERANSI

ULUSLARARASI GENOMİK VE BİYOİNFORMATİK KONFERANSI

Sevgili Meslektaşım,

Sizi 1-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Aydın Kuşadası Palm Wings Ephesus Beach Resort’da düzenlenecek olan “ULUSLARARASI GENOMİK VE BİYOİNFORMATİK KONFERANSI” başlıklı uluslararası konferansa davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Konferansımız Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek olup, insan, hayvan ve bitki genetiği ve hesaplamalı biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve biyoistatistik konularında Mühendislik, Fen Bilimleri, Veteriner, Ziraat ve Tıp alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve uzmanların bir araya gelerek, araştırma sonuçlarını sunmak, çalışmalarını paylaşmak ve bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Özet gönderimi için son gün 1 Haziran 2018’dir. Konferans dili Türkçe – İngilizcedir, sözlü veya poster sunumların özet kısımları Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmelidir.

Konferansta kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak ve en iyi ilk 10 tam metin bildiri, konferansı destekleyen “ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ” Özel Sayısında hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

Araştırıcıların istemesi durumunda, kongre kapsamında sunulan çağrılı bildirilerin tam metinleri Çağrılı Derleme Makalesi, sözlü sunumların tam metinleri ise Orijinal Araştırma Makalesi olarak “KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ”’nde (gerekli değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra) öncelikli olarak yayınlanabilecektir.

Prof. Dr. Kadir Kızılkaya
Konferans Başkanı

Kongre Anabaşlıkları
Hayvan Genetiği
Bitki Genetiği
İnsan Genetiği
Karşılaştırmalı Genomik
Fonksiyonel Genomik
Proteomiks
Genom Mühendisliği
Kanser genomolojisi
Farmakogenomik ve Klinik Genomik
Gen Düzenleme ve CRISPR Tabanlı Teknolojiler
Genom Tıbbı
Mikrobiyal Genomik
Biyoenformatik ve Hesaplamalı Biyoloji
Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik
Sağlık Bilişimi
Yapısal Biyoenformatik
Evrimsel Biyoinformatik
Biyoinformatik Algoritmalar ve Veritabanları
Biyoinformatik Araçlar ve Yazılımlar
İlaç Araştırmasında Biyoinformatik
Klinik Bilişim Perspektifleri
Epigenetik ve Epigenomik

Sistem ve Hesaplamalı Biyoloji Anabaşlık
Yeni nesil sıralama
Karşılaştırma ve hizalama yöntemleri
Motifler, gen ve sinyal tanıma
Moleküler evrim
Protein bükümü ve katlanması
Yüksek verimli veri analizi (transkriptomik, proteomik, vb.)
Filogenetik ve filogenomik
RNA ve proteinlerin yapısının tahmini
Gen ifadesi veri analizi
Metabolik yolların tanımlanması
Fonksiyonel genomik
Biyolojik işaret belirleme
Moleküler yerleştirme ve uyuşturucu tasarımı
Genom-boyu ilişki analizi
Moleküler ve hücresel etkileşimler
Kompleks biyolojik sistemlerde özelliklerin ortaya çıkışı
Biyolojik sistemlerin ve ağların görselleştirilmesi
Veri ve yazılım entegrasyonu
Biyomedikal ontolojiler
Biyolojik sistemlerin in siliko optimizasyonu
Metabolik mühendislik uygulamaları
Hücre simülasyonu ve modellemesi
Metabolik, düzenleyici ve sinyalleme modelleri / ağları: özellikler, dinamikler, çıkarım / yeniden yapılandırma
Metabolomik / metabolik parmak izleri
Sağlık uygulamaları
Biyolojik görüntüleme

Uygulamalı Matematik Anabaşlık
Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği Teknikleri
Metin Yazarlığı ve Dil İşleme
Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma
Kaba, Bulanık ve Hibrid Teknikler
Gizli Markov Modelleri
Bayes Yaklaşımları
Yapay Sinir Ağları
Vektör Makineleri Desteklemek
Evrimsel Hesaplama
Vaka Temelli Muhakeme Sistemleri
Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz Yöntemleri ve Akıllı Sinyal İşleme
Özellik Seçimi