Uluslararası Gençlik Kampı Diyaloğu

Avrupa Konseyi Gençlik Bölümü Rusya Ulusal Gençlik Konseyi ile birlikte Eğitim Bakanlığı ve Rusya Federasyonu desteğiyle VIII. Uluslararası Gençlik kampı Diyaloğunu düzenliyor. Kamp değişik etnik, dini ve kültürel geçmişten gelen, bağımsız devletler topluluğu ve Rusya Federasyonunun değişik bölgelerinden gelen 100 genç insanı biraraya getirecektir. Kamp genç liderler ve değişik kültürel geçmişten gelen aktivistlere pratik yapmaları ve toplumda barış için kültürlerarası diyalog becerilerini geliştirmeleri için bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.
Kamp 2016-2017 Çerçeve Programının Avrupa konseyi ve Gençlik alanında Rusya Federasyonu arasındaki işbirliği eylem planının bir parçasıdır.

Kaynak : http://eurodesk.ua.gov.tr/