Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu

Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu

The International Symposium on Youth Employment (ISYEC`18)

26 Şubat- 1 Mart 2018

Abdullah Gül Üniversitesi

Kayseri, Türkiye

ISYEC, ülkemizdeki genç nüfus potansiyelinin daha verimli üretim ve hizmet sunabilen istihdama yönlendirilebilmesi için üniversiteler, iş ve sanayi dünyası, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek uygulanabilir politikalar geliştirilmesi için düzenlenmektedir. Katılımcı kompozisyonu bakımından 3 farklı sektörü bir araya getirmesi ve eğitim alanına (örgün eğitim ve yaygın eğitim) olarak yaklaşımı ile dünyada tektir. Her 2 yılda bir düzenlenir.

Sempozyum ülkemizdeki gençlik istihdamı konusundaki farkındalığı artırmanın ötesinde, konunun uluslararası boyutta ele alınmasını hedeflemektedir. Ayrıca, gönüllü çalışmaların ve çeşitli platformlarda geliştirilen yaygın öğrenme metotlarının gençlerin istihdamına yönelik olarak örgün öğrenme müfredatlarına entegrasyonu da amaçlanmaktadır.

İlki Haziran 2014 tarihinde Abdullah Gül Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumun ikincisi de 18-20 Mayıs 2016 tarihlerinde tekrardan Sümer Kampüsünde düzenlendi.

Türkiye gençlik istihdamı üzerine bu kuruluşların bir araya gelerek kurabileceği mekanizmaları belirlemek amacı ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), Avrupa Komisyonu SALTO – Gençlik Avrupa Akdeniz Kaynak Merkezi, Fransız Ulusal Ajansı ve İtalyan Ulusal Ajansı ortaklığında düzenlenecektir.

Katılımcı profili: Sempozyum bu konuda bir çok farklı alandan araştırmacıları, akademisyenleri, yöneticileri, işinin profesyonellerini, gençlik liderlerini ve öğrencileri bir araya getirirken, aynı zamanda düzenlenecek özel oturumlar, paneller, çalıştaylar ile desteklenecek ve zenginleştirilecektir. Genç gönüllüler, gençlik çalışanları ve eğitmenler programa katılabilir.

Katılımcılarda aranan en önemli özellik bir kurumu temsil etmesidir. Kurumsal başvurular öncelikli olarak kabul edilir.

Program Dili: Sempozyum İngilizce olarak gerçekleşecektir. Çeviri desteği sağlanmayacaktır.

Başvurular: ISYEC`18 etkinliğine 3 farklı şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Panelde konuşmacı olabilir, uzmanlık alanınızda workshop yapabilir ya da katılımcı olarak yer alabilirsiniz. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2018 saat 23.59`dur. Seçilen kişiler son başvuru tarihinden bir hafta sonra bilgilendirilecektir.

Ulaşım ve Konaklama: Tarafınıza gönderilecek yönerge kapsamında tüm ulaşımlar karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklamalarınız ve yeme-içme gibi masraflarınız tarafımızdan karşılanacaktır. Panelist, Workshop Lideri ve katılımcılar hiç bir katılım ücreti ödemeyecektir.

Sorularınız ve yorumlarınız için isyec@agu.edu.tr