Uluslararası Gençler Mektup Yazma Yarışması

Uluslararası Gençler Mektup Yazma Yarışması

Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasının Kuralları

Konu:

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından 47. Uluslararası Mektup Yazma Yarışması “Zamanda yolculuk yapan bir mektup olduğunu düşün. Okuyucularına hangi mesajı iletmek istersin? ” konusu seçilmiştir.

Amaç

Uluslararası Gençler Mektup Yazma Yarışmasının amacı; gençlerin yazı yazma ve düşüncelerini açıkça ifade etme yeteneğini geliştirmek, mektup yazma zevklerini teşvik etmek ve UPU’nun temel görevlerinden biri olan uluslararası dostluk bağlarını kuvvetlendirmektir.

Katılım

15 yaş ve altındaki gençler yarışmaya katılabilirler.

UPU ve Şirketimize, doğrudan okullar veya şahıslar tarafından yayılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Mektupların Sunumu ve içeriği
 2. Yeni ve daha önce yayınlanmamış mektuplar sunulmalıdır.
 3. Mektuplar, mektup formunda yazılmalıdır ve bir mektupta olması gereken tüm unsurları taşımalıdır, (yer ve tarih, alıcı adresi, nezaket ve selamlama kuralları, adayın imzası).
 4. Mektup kağıdı şekil yönünden düzenli ve temiz olmalı, mektup mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle bilgisayarla değil elle yazılmalıdır.
 5. Mektubun sağ üst köşesine tarih, yanma da yazıldığı yerin adı konmalı, sağ alt köşesine ad-soyad yazılarak imza atılmalı, sol alt köşesine adres yazılmalıdır.
 6. Mektubun gönderileceği kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi ,yakınlık derecesi vb) hitap cümlesi bulunmalıdır.
 7. Mektuplar yazıldıkları dilde 1000 kelimeyi geçmemelidir.
 8. Öğrenciler mektup kâğıdının arka sayfasına adını, soyadını, sınıfını, doğum tarihini, okul adı ve adresini, öğrenci ile iletişimin sağlanabileceği telefon numarasını belirten bir etiket yapıştırmalıdır.
 9. Öğrencinin bir vesikalık fotoğrafı (JPEG formatında en az 300 dpi) mektuba zımbalanmadan mutlaka eklenmelidir.
 10. Yarışmaya katılacak mektuplar okul müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirildikten sonra ilk beşe giren mektuplar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.
 11. Okullar tarafından gönderilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesini müteakip il genelinde belirlenecek ilk beş mektubun üst yazı ve tutanak ile PTT A.Ş Genel Müdürlüğü İstihdam ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilmelidir.
 12. Kişisel başvurular değerlendirilmeyecektir.

Telif Hakkı

Mektupların telif hakkı eser sahibine aittir. Ödül alan mektuplar ile yayımlanmaya uygun görülen tüm mektuplar Şirketimiz tarafından eser sahibinin izni ile bir kitap haline getirilebilir.

Teslim Şekli:

İl genelinde okullara duyuru yapıldıktan sonra mektuplar 12 Mart 2018 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile ;

UPU Mektup Yazma Yarışması PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İstihdam ve Eğitim Daire Başkanlığı 06101 Ulus / ANKARA adresine PTT posta ya da kargoyla (özel kargo şirketleri Şirketimize teslim etmemektedir) gönderilecektir. İlan edilen son teslim gününden sonra gönderilen mektuplar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Duyuruların Yapılması

Mektubun Milli Eğitim Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi Mektupların PTT’ ye Son Teslim Tarihi Komisyon Çalışmaları

Komisyon Oluşumu:

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Şirketimize gönderilen eserlerin değerlendirilmesi, Genel Müdürlüğümüzden görevlendirilecek personel ve Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği öğretmenlerden oluşacak komisyon tarafından yapılacaktır; Komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.

Değerlendirme ve Duyuru:

Mektuplar komisyon tarafından değerlendirildikten sonra yarışma sonuçları, Şirketimize ait www.ptt.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü:       1.500,00-(binbeşyüz)TL ile Dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü

İkincilik Ödülü:        1.000,00- (bin)TL ile Dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü

Üçüncülük Ödülü:    500,00-(beşyüz) TL ile Dizüstü bilgisayar ve orta boy pul albümü

Ülkemizi temsil edecek mektup, Dünya Posta Birliği Uluslararası Büro tarafından yapılacak değerlendirmede derece aldığı taktirde ayrıca ödüllendirilecektir.

İrtibat: 0312 509 49 74 0312 509 49 7

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.