Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi

Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi “Geçici Barınma Mekanları”

Madde 1: Amacı ve Kapsamı

Çağımız tarihte görülen en hızlı nüfus artışına sahne olmaktadır. Bu artışa paralel olarak deprem, sel, yangın, savaş, kıtlık, yoksulluk vb. doğal veya insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkan afetzedelerin veya mültecilerin mekânsal ihtiyaçlarının karşılanması zor bir görev haline gelmiştir. Afetzedeler ve mülteciler aynı zamanda nitelik ve nicelik açılarından toplumların ayrıcalıklı katmanları dışında kalan ve bu nedenlerle genelde mimarlık hizmeti alma konusunda dezavantajlı kitleleri de temsil etmektedirler. Bu nedenle adı geçen afetler bağlamında mimarlık mesleğinin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve mesleğin günümüzdeki konumu sorgulanmaya açıktır.

Mimarlık günümüzde de tarihte olduğu gibi değişik toplumlarda anıtsal veya prestijli örnekler ile öne çıkmıştır. Günlük ve “sıradan” yaşamı teşkil eden kitlelerin mekânsal problemleri ise şimdiye kadar genelde ihmal edilmiştir. Mimarlık evrensel bir disiplin olarak dünyanın her yerinde özgün kültürel ve işlevsel ihtiyaçlar içerisindeki insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu nedenle başta sözü edilen afetler mesleğin özünde yer alan etik değerlerin sorgulanması açısından önemli potansiyeller taşımaktadır.

Etkinliğin amacı, afetlerden mağdur olan kitlelerin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını mekânsal kurgu, malzeme ve yapısal sistemler konularındaki güncel gelişmelerin test edilebileceği bir mimari tasarım problemi olarak ele alarak bu alanda ortaya konacak mimari tasarım ürünlerini değerlendirme ve tartışmaya açmaktır. Böylece afetler ile gündeme oturan geçici barınma mekânlarının mimari tasarım kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulması beklenmektedir. Yarışmacılardan kendi belirleyecekleri bir afet bağlamında ele aldıkları ve mimari tasarımları ile ekonomik ve pratik bir şekilde tekrarlanmaya açık bir geçici barınma birimi ve geçici yerleşim merkezi hakkında öneriler getirmeleri ve tasarımlarını görsel ve metinsel anlatım biçimleriyle sunmaları beklenmektedir.

Madde 2: Düzenleyen Kuruluşlar

Etkinlik, UIA himayesinde Türkiye Mimarlar Odası tarafından Antalya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Madde 3: Etkinliğin Şekli

Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

Madde 4: Katılım Koşulları
•Katılımcıların 1974 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları,
•Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları,
•Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları gerekmektedir.
•Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması durumunda, ekip üyelerinden her birinin yukarıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
•Etkinliğe katılım ücretsizdir.
•Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Madde 5: Etkinliğin Dili

Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Madde 6: Etkinlik Takvimi
•Etkinlik ilanı: 5 Kasım 2012
•Soru sorma için son gün: 17 Aralık 2012
•Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 28 Aralık 2012
•Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 15 Mart 2013
•Jüri değerlendirmesi: 5 Nisan 2013
•Sonuçların ilanı: 12 Nisan 2013
•Projelerin sergilenmesi: 25 Mayıs 2013
•Ödül töreni: 25 Mayıs 2013

Madde 7: Soru ve Cevaplar

Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 17 Aralık 2012 tarihine kadar web sayfasında bulunan soru-cevap formunu doldurarak gönderilecektir.

Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 28 Aralık 2012 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte Genç Mimarlar Buluşması web sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 8: Rumuz
•Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar gönderdikleri dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık olmayan 3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 15 mm/50 mm beyaz fon üzerinde siyah puntoyla yazılacak ve yollanacak bütün belgelerin sağ üst köşesinde yer alacaktır.

•Teknik komite jürinin değerlendirme esnasında kimlik kodlarını seri numaralarla gizleyeceklerdir.

•Jüri final değerlendirmesini yaptıktan sonra, kimlik belirten zarflar açılacak ve gizlilik ortadan kalkacaktır.

Madde 9: Teslim Koşulları
•Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.
•Başvurular katılımcıların bilgilerini içeren kapalı bir kimlik zarfıyla yapılacaktır. Kapalı zarfın dışına katılımcıların rumuzu yazılacak içine de ad, soyad, telefon, mail adresi, iletişim adresi, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu Mimarlar Odası bilgileri (sicil no) konacaktır.
•Ekip olarak katılınması halinde tüm ekip üyelerinin bilgileri kimlik zarfının içinde yer alacaktır.
•Proje panoları, verilen format doğrultusunda hazırlanır. Format için programın web sayfasına bakılabilir. Sergiye katılmak için hazırlanan panolar (pano boyutu: 70×100 cm) BASKI alınmadan, DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi, CMYK olarak CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilecektir.
•CD ve kimlik zarfı düz bir kağıtla paketlenecek, paketin üzerine açık ve okunabilir bir şekilde Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi yazılacaktır.

Paket aşağıdaki adrese gönderilecektir.

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE
•Kargoyla yurtdışından gelecek projelerin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yurtiçinden gelecek projelerin de 3 gün içerisinde teslim adresine ulaşmış olması gerekmektedir.
•Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 15 Mart 2013 saat 17.00’ye kadar iletişim adresine fax çekilecektir.

Fax :0090 242 237 58 20
•Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
•Elden teslim edilecek projelerin 15 Mart 2013 tarihinde saat 17.00’ ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
•Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 10: Sunum Koşulları
•Proje senaryosu en fazla 500 kelime olacaktır.
•Bütün dokümanlar en az 300 dpi çözünürlükte pdf formatında 2 adet CD olarak gönderilecektir. Senaryo Word dosyası olarak CD’ ler içinde yer alacaktır.
•Sunum tekniği serbesttir.
•Her katılımcı sadece tek bir proje ile katılabilir.
•Senaryo ve paftaların sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.

Madde 11: Jüri ve Raportörler
Jüri:
Asıl:

Bünyamin DERMAN Y.Mimar
Nikos FINTIKAKIS UIA II. Bölge Konsey Üyesi
N. Kerem PİKER Mimar
Antonio RIVERSO UIA I. Bölge Başkanı
Şerban TıGANAS Romanya Mimarlar Odası Başkanı

(Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Yedek:
Jon Ander AZPIAZU JUARISTI Mimar
Numan Atakan PALAŞOĞLU Mimar

Raportörler:

Özge AÇIKALIN Mimar
Cem ALCAN Mimar
Funda ALYANAK KAYA Y.Mimar
Deniz BÜYÜKKURT Mimar

Madde 12: Sonuçların Açıklanması ve Sergi

Sonuçlar 5 Nisan 2013′ de yapılacak jüri değerlendirmesi ile belirlenecektir. Juri değerlendirmesi sırasında ilk 10 projeyi rumuzlarıyla komiteye bildirecektir. Bu ilk 10 proje buluşma kapsamında katılımcılara sunum yapacak ve sunumların sonucunda katılımcılar oylarıyla “Katılımcı Özel Ödüllü” nü belirleyeceklerdir.
“Katılımcı Özel Ödüllü” ve jüri tarafından 5 Nisan 2013 belirlenmiş olan sonuçlar, 8. Genç Mimarlar Buluşması esnasında ve aynı anda açıklanacaktır.

Jüri raporu tüm katılımcılara ve Uluslararası Mimarlar Birliğine (UIA) gönderilecektir.

Madde 13: Ödüller
•1.lik Ödülü: 2500 euro
•2.lik Ödülü: 1500 euro
•3.lük Ödülü: 1000 euro

Katılımcı Özel Ödülü: 1500 euro

Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir.

Madde 14: Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

Gönderilen bütün projelerin telif hakkı müellifine aittir. Ancak, tüm katılımcılar, projelerinin sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Türkiye Mimarlar Odası tarafından her türlü yayında kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Etkinliğe gönderilen hiç bir proje geri verilmeyecektir.

İletişim için:
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE
TELEFON : 0090 242 237 86 92–93-94
FAKS : 0090 242 237 58 20
E-MAİL : gencmimarlar@mo.org.tr
WEB : www.gencmimarlarbulusmasi.com