Uluslararası Fizik Kongresi

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi
Konular
· 01 – ATOM, MOLEKÜL ve PLAZMA FİZİĞİ

· 02 – UYGULAMALI FİZİK

· 03 – YOĞUN MADDE FİZİĞİ ve İSTATİSTİKSEL FİZİK

· 04 – NÜKLEER FİZİK ve YÜKSEK ENERJİ PARÇACIK FİZİĞİ

· 05 – FİZİK EĞİTİMİ ve FELSEFESİ

· 06 – MATEMATİKSEL FİZİK, ASTROFİZİK ve KOZMOLOJİ

06 – 09 Eylul 2011 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi – OASİS / Bodrum’da düzenlenecek olan “Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi” kayıt ücreti Kadrosuz Yüksek Lisans – Doktora Öğrencileri ve Lisans Öğrencileri için 50 TL’ye düşürülmüştür

Her yıl düzenlediğimiz Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongrelerine bilimsel çalışmalarının tam metinlerini yollayan fizikçilerimizden, tam metinlerinin BPL (Balkan Physics Letters)’de ”proceedings” olarak basılmasının ciddi sorunlar yarattığı şeklinde mailler aldık. ”Proceedings” olarak basılan tam metinler, Akademik Yükseltmelerde “makale” olarak kabul edilmemektedir. Her zaman fizikçilerin yanında olan Türk Fizik Derneği, BPL yetkilileri ile yaptığı girişimler sonucunda tam metinlerin BPL (Balkan Physics Letters) ‘de “makale” olarak basılmasını sağlamıştır. 2011 yılında  Bodrum’da gerçekleştireceğimiz Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresinin ve sonraki yıllarda yapacağımız TFD kongrelerinin tam metinleri BPL (Balkan Physics Letters)’de “makale” olarak basılacaktır. Bildiğiniz üzere BPL (Balkan Physics Letters)”Balkan Physics Letters” – BPL dergisinde “makale” olarak basılacaktır. BPL dergisi için yazım kuralları ve detaylar aşağıdadır. yılda 4 kez basılmaktadır. Değerli katılımcılarımızdan TFD-28 Bilim Kurulu tarafından kabul edilen, sözlü olarak sunulması uygun görülen çalışmalarının İngilizce tam metinleri yazım kurallarına uygun ve hatasız olup erken yollayanlara öncelik tanınarak, bu çalışmalar olarak basılmasını sağlamıştır. Değerli katılımcılarımızdan TFD-28 Bilim Kurulu tarafından kabul edilen, sözlü olarak sunulması uygun görülen çalışmalarının İngilizce tam metinleri yazım kurallarına uygun ve hatasız olup erken yollayanlara öncelik tanınarak, bu çalışmalar  BPL (Balkan Physics Letters)’de “makale” olarak basılacaktır.