ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU

11. ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU  2012

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

ve

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

“KÜRESEL EKONOMİLERDE TASARRUF-YATIRIM İLİŞKİLERİ VE FİNANSAL SİSTEMİN ETKİNLİĞİ”

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü olarak 2002 den beri gelenekselleşen Finans Sempozyumu bu yıl da 8 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır. Sempozyumun konusu “Küresel Ekonomilerde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, geçen yıllarda olduğu gibi, yine uluslararası nitelikte düzenlenmektedir. Gönderilen bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul edilecek ve sunulabilecektir. Ayrıca sunulan bildiriler sempozyum kitabında yayımlanacaktır. Bildirilerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulacak olan bildirilerin sempozyum kitabında yayım hakkı Yüksekokul ve Enstitümüzde olacaktır.

Sempozyum Tarihi: 08 KASIM 2012

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası, İstanbul, Türkiye

Bildirilerin (Tam Metin)  Son Gönderim Tarihi: 10 Eylül 2012 

Hakem Süreci Sonrası Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Ekim 2012 

Telefon: 0216 414 99 89 / 113

[email protected]

KONU BAŞLIKLARI

Tasarruf – Yatırım Denge Sorunları

Dünyada ve Türkiye’de Tasarruf – Yatırım İlişkisinin Ampirik Analizi

Tasarrufların Rasyonel Yatırımlara Dönüştürülmesinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Tasarrufların Yatırımlara Dönüştürülmesinde Finansal Sistemin İşlevsel Sorunları

Finansal Otoritelerin Faiz Politikalarında Etkinlik Koşulları

Tasarruflar – Gelir İlişkisi: Gelir Artırıcı Önlemler Yoluyla Tasarrufların Artırılabilirliliği

Tasarrufların Artırılmasında Sigortacılığın Rolü ve Önemi

Tasarrufların Yatırıma Dönüştürülmesinde Sermaye Piyasalarının İşlevselliği

Bankaların Tasarrufları Krediye Dönüştürme İşlevleri ve Kısıt Faktörleri

Reel Sektöre Fon Aktarım Mekanizmaları

Kamu Açıklarının Tasarruf – Yatırım Dengelerine Etkileri

Kamu Borçları-Kamu Kaynakları İlişkisi

Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri

Emtia Yatırımları ve Emtia Fiyatlarındaki dalgalanmaların Neden ve Sonuçları

Mevzuat Değişikliklerinin Etkileri

Dış Ticaret Denge ve Dengesizliklerinin Neden ve Sonuçları

Sermaye Hareketlerinde Vade Politikaları

Uluslararası Para Otoritelerinin Ulusal Maliye ve Para Politikaları Üzerindeki Etkinlikleri

Sektör Bazındaki Uluslararası Bütünleşmelerin Sonuçları

Merkez Bankalarının Rolleri ve Temel İşlevleri

Finansal Yenilikler ve Girişimcilik

BRICS Ülkeleri ve Dünya Ekonomisindeki Rolleri

Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Korumacılık

Teşvikler ve Cari Açığın Azaltılmasına Yönelik Beklentiler

Bütçe Açıkları ve Finansman Seçenekleri

Küresel Gelir Dağılımı

Finansman Olanakları Açısından Enerji politikaları

Detaylı bilgi için: http://bsy.marmara.edu.tr/bolum/Y1Y106/sayfa/5480/11–uluslararasI-finans-sempozyumu-2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.