Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2016 KONGRESİ

21-23 Eylül 2016 – Manisa

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi”, 21-23 Eylül 2016 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa’da düzenlenecektir. Kongre sekretaryası Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası) tarafından yürütülecektir.
Kongreye, Türkiye genelinden ve yurt dışından, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir.
Kongre; kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.
Sizlerin de katkılarıyla etkinliğimiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. Umarız “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi” ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Önemli Tarihler
20 Haziran 2016 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
30 Haziran 2016 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
20 Haziran 2016 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
10 Ağustos 2016 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
30 Ağustos 2016 Kongreye Kesin Programının İlanı
20 Eylül 2016 Kongreye Web Üzerinden Kayıt İçin Son Tarih
21 Eylül 2016 Kongre Başlangıç Tarihi
23 Eylül 2016 Kongre Bitiş Tarihi

Tema
Kongre tema konuları, engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri kapsamında şu alt başlıklardan oluşmaktadır:
Akıllı Şehirler
Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik
Elektronik Haberleşmede Engelsiz Erişim Çalışmaları
Ebeveynler ve Bilişim
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
İstihdam ve Bilişim
Mobil Öğrenme
Uzaktan Öğrenme
Engelli ve Medya
e-devlet Uygulamaları
FATİH Projesi
Hayatı Kolaylaştıran Yazılımlar
Politikalar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sosyal Medya
Başarı Hikayeleri
Dünya ve Avrupa Birliği Uygulamaları
Üniversiteler ve Bilişim
İnovasyon ve Girişimcilik
Görme Engelliler ve Bilişim
İşitme Engelliler ve Bilişim
Otizm ve Bilişim
Özel Eğitimde Bilişim
Bilişim Teknoloji ve Hizmetleri Envanter Çalışmaları
Bilişim Teknolojisi Hizmetleri Planlaması
Engelli Yaşamına Bilişim Teknolojisi Entegrasyonunda Başarılı Uygulamalar
Engelli ve Bilişim Temalı Akademik Çalışmalar Envanteri

Sizlerde info@engelsizbilisim.org adresine Tema önerisinde bulunabilirsiniz.