Uluslararası Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu 2019, akademisyenlerin, iş dünyasının liderlerinin, teknoloji sağlayıcılarının ve teknoloji alanındaki yenilikçilerin bir araya gelerek endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları irdelemelerini ve bu konularda işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konusundaki somut uygulamalara dair başarı öykülerini ve vakaları sunması beklenilmektedir.

Katılımcılar, sempozyuma katılarak ve ve sempozyum süresince sempozyum mekanında düzenlenen sergileri gezerek dijital dönüşüm konusundaki çabalarına önemli katkı sağlayacak bilgi ve deneyime sahip olacaklardır.

Kimler Katılmalı?
Uluslararası Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu 2019’a Endüstri 4.0 uygulamaları ile uğraşan, yarının dünyasında ayakta kalabilmek için dijital dönüşümün gerekliliğine inanan akademisyenlerin, araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulayıcıların, teknoloji sağlayıcılarının ve teknoloji alanındaki yenilikçilerinin katılması beklenilmektedir. Sempozyum, sanayide tasarım, Ar-Ge, planlama, üretim, bakım onarım, servis, satış ve pazarlama alanlarında çalışan yöneticiler ve uzmanlara kendilerini geleceğe hazırlamaları için önemli katkılar sağlayacaktır.

Kapsam
• Açılış Konuşmaları
• Davetli Konuşmacılar
• Sempozyum Oturumları
• Öğrenci Sempozyumu
• Workshops
• £xhibitions

Sempozyum Konuları
• Endüstri 4.0
• Nesnelerin İnterneti
• Büyük Veriler
• Bulut Teknolojileri
• Siber güvenlik
• Artırılmış/Sanal Gerçeklik
• Akıllı Fabrikalar
• Simülasyonlar/
• Siberfiziksel Sistemler
• Yapay Zeka
• Makine/Bilgisayar Görmesi
• Robotlar
• İleri Üretim Teknikleri
• Dijtal Dönüşüm
• Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümde makro/mikro politikalar

Sempozyum Dili: Türkçe,English

Sempozyum Tarihi:
25 Nisan, 2019 9:00-17:30
26 Nisan, 2019 9:00-12:30

Sempozyum Yeri :
InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Büyükkayacık Mah 101. Cadde No 2, Selçuklu KONYA TÜRKİYE

Sempozyum Onur Kurulu
• Uğur İbrahim Altay (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
• Prof. Dr. Muzaffer Şeker Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü-UNİKOP Dönem Başkanı
• Prof.Dr. Babür Özçelik Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Cumhur Çökmüş Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Ekrem Yıldız Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Haşan Ali Karasar Kapadokya Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Mazhar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Mehmet Akgül Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Muhsin Kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü 
• Prof. Dr. Mustafa Şahin Selçuk Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Salih Karacabey Bozok Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Vatan Karakaya Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
• Prof. Dr. Yusuf Şahin Aksaray Üniversitesi Rektörü
• İhsan Bostancı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
• Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı/TOBB Başkan Vekili)
• Memiş Kütükcü (OSBÜK/Konya Sanayi Odası/InnoPark/Konya Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı)
• Hüseyin Çevik (Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)

Sempozyum Düzenleme Kurulu
• Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı (Sempozyum Yürütücüsü/Symposium Executive-lnnoPark)
• Prof.Dr. Hidayet Oğuz (UNİKOP)
• Prof.Dr.Turan Paksoy (IJETIME)
• Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Tınkır (InnoPark)
• Ali İhsan Ciğer (InnoPark)
• Burakcan Karaman (InnoPark)

İletişim Bilgileri:
Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı
Sempozyum Yürütücüsü/ Symposium Executive
InnoPark A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 101. Cadde No: 2, 42250 Selçuklu KONYA TÜRKİYE
Mobile Tel:+90(532)341 08 48
fatih.botsali@innopark.com.tr