Uluslararası Emi Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Emi Sosyal Bilimler Kongresi

Değerli Bilim İnsanları,

Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC 2018 – LEFKOSA), 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde LEFKOŞA’da, İKSAD ve Journal EMI editörlüğü tarafından organize edilmektedir. Kongrede “Türk Sanatları Karma Sergisi” de düzenlenecektir.

Sosyal bilimlerde özgün bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongreye katılım için öncelikle Türkçe & İngilizce olarak hazırlanan bildiri özetinin 25 Mart 2018 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir. Kabul edilen özetleri, ISBN numaralı “Kongre Bildiri Kitabı”nda yayınlanacaktır. Sunulan bildirilerin tam metinleri, Bilim Kurulunun onayı ile kongreyi düzenleyen Journal EMI ve kongreyi destekleyen diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanacaktır.

Kongre kapsamında ilk gün “Girişmcilik ve Etik” başlıklı bir açılış paneli; Kongrenin son günü de Kıbrıs gezisi düzenlenecektir. Ayrıca, Doktora öğrencilerine yönelik olarak “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapılacaktır.

Kongremize siz değerli bilim insanları ve sanatçıların katılımlarından onur ve mutluluk duyarız.

Prof.Dr. Mustafa TÜMER

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Himmet KARADAL ve Prof.Dr. Asım SALDAMLI

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Mustafa Latif EMEK, İKSAD Başkanı


KONULAR

Kongremiz sosyal bilimler alanında yazılmış her özgün çalışmaya açıktır. Özellikle Girişimcilik, İşletme Yönetimi, Turizm, Eğitim Yönetimi, İletişim ve Halkla İlişkiler, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat-Maliye, Ekonometri, Sosyoloji gibi İktisadi, İdari, Siyasal, Beşeri ve Sosyal Bilimler ile Hukuk ve Güzel Sanatlar alanında veya disiplinler arası çalışmalar yapan bilim insanları ve sanatçılar kongremize bildirileri ve eserleri ile veya dinleyici olarak katılabilirler.

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Yönetimi
Örgütsel Davranış

Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgüt Kuramı Stratejik Yönetim
Sayısal Yöntemler ve Muhasebe

Türk Tarih Araştırmaları
Türk Edebiyatı
İletişim ve Halkla İlişkiler

Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Güzel Sanatlar
Uluslararası Pazarlama
Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Eğitim Yönetimi

Üretim Yönetimi
Çalışma Ekonomisi-Endüstri İlişkileri
Kıbrıs Araştırmaları

Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisat ve Para Politikaları

Tüketici Davranışı
Kamu Maliyesi
Bankacılık ve Finansman
Dini Bilimler

Sosyal Antropoloji
Psikoloji-Sosyoloji

Spor Bilimleri