Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV

Ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığın, etkileşim ve iletişimin artması; ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel ilişkilerin yaygınlaşması; yaratılan değer ve birikimlerin ulusal sınırların dışına taşarak uluslararasılaşması ya da uluslararası normların ve değerlerin yerelleşmesi ve ulusallaşması olarak tanımlanabilen küreselleşme, girift ve çok boyutlu bir süreçtir. Ekonomik boyutunun yanı sıra, siyasi, sosyo-kültürel, teknolojik, coğrafi ve ekolojik yanları da bulunan bu süreçte, geleneksel siyaset, yerini küresel siyasete bırakmıştır. Geleneksel siyaset anlayışından farklı bir yapı ve işleyişe sahip olan küresel siyaset; bu süreçte yeniden yapılanan ulus devletler, bölgesel ve yerel idareler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile çok uluslu şirketlerin iletişim ve etkileşimi neticesinde şekillenmektedir. Bu çok taraflı etkileşimin semeresi olan küresel siyaset, küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği birçok yapısal değişikliğe ve sorunlara dönük çözümler getirmek ve alternatifler geliştirmek durumundadır. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan bu Kongre ile gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından sosyal ve beşeri bilimler alanındaki akademisyen ve araştırmacıların katılımı sağlanarak küresel siyasetteki yeni yönelimlerin, bunlara dönük araştırma ve bulguların aktarılacağı bir forumun oluşturulması, fikir alışverişi ve tartışma olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Fakültemizde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün koordinatörlüğünde organize edilen “Küresel Siyasette Yeni Yönelimler” ana temalı Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi’nde işlemeyi düşündüğümüz konular ana hatlarıyla şunlardır: Küresel sorunlar, insani müdahale ve egemenlik, göç ve mülteciler, devlet dışı aktörler, bölgesel çalışmalar, yabancı düşmanlığı, nefret suçları ve İslamofobia, terörizm ve güvenlik, demokrasi ve insan hakları, yerelleşme, enerji, enerji iletim hatları ve buna bağlı sorunlar, siyasal ve ekonomik krizler.
Kongreye yukarıda belirtilen temalarla ilişkilendirilmek üzere; davranış bilimleri, ekonomi, demografi, felsefe, güvenlik bilimleri, hukuk, iletişim bilimleri, insan hakları, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, tarih, toplum bilimi, uluslararası ilişkiler, suç bilimleri gibi sosyal ve beşeri bilimler alanına giren çalışmalar kabul edilecektir. Belirtilen temalar doğrultusunda yapılması planlanan uluslararası Kongreye; bu konularla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren tüm bilim insanları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, araştırmacı ve ilgililer katılabilirler. Kabul edilen ve sunulan bildiriler, online kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca bu bildirilerden uygun görülenleri, Fakültemiz tarafından yılda iki kez çıkartılan uluslararası hakemli Akademik Yaklaşımlar adlı dergide makale fotmatında yayımlanacaktır.

2010 yılından bu yana gerçekleştirilen, yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda seçkin akademisyen ve araştırmacının birbirinden değerli eserlerini sunmalarına ve akademik camiadaki çalışmalardan ve araştırmalardan haberdar olmalarına olanak ve katkı sağlayan Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi’ni dördüncü kez düzenlemekten gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Siz değerli bilim dostlarının geçmişte olduğu gibi bu Kongremize de iştirak ederek bizlere destek vereceğini ve etkinliğimizin bilimsel değerinin yükselmesine katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz. Fakültemizin ev sahipliği yaptığı Kongremize sizleri davet etmekten, bu vesileyle sizleri Üniversitemizde ve güzel şehrimiz Malatya’da misafir etmekten mutluluk duyar, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Konular

“Küresel Siyasette Yeni Yönelimler” ana temalı kongrede, ana temayla ilişkili olarak şu konularda hazırlanan bildiriler kabul edilecektir:

Küresel Sorunlar
İnsani Müdahale ve Egemenlik
Göç ve Mülteciler
Devlet Dışı Aktörler
Bölgesel Çalışmalar
Yabancı Düşmanlığı
Nefret Suçları ve İslamofobia
Terörizm ve Güvenlik
Demokrasi ve İnsan Hakları
Yerelleşme
Toplumsal Cinsiyet
Enerji, Enerji Hatları ve Buna Bağlı Krizler
Siyasal Krizler
Ekonomik Krizler

Kongre Takvimi

Genişletilmiş Özet Gönderimi İçin Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 15 Nisan 2017
Bildiri Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih : 30 Nisan 2017
Katılım Ücretinin Son Ödeme Tarihi : 30 Nisan 2017
Kongre Tarihi : 11-12 Mayıs 2017

İletişim ve Ulaşım

Email ozal.congress@inonu.edu.tr
Adres Turgut Ozal Conference and Culture Centre in the Campus of Inonu University

https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/ozal.congress

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.