Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım,
Eğitim gönüllüsü Dr. Ahmet KELEŞOĞLU onuruna düzenlenecek olan Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu 22-24 Kasım tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Dr. Ahmet KELEŞOĞLU önceliği her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine vermiş, ülkeye ve insanımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmekten, eğitim alanında katkılar sağlamaktan mutlu olan bir eğitim gönüllüsüdür. Sempozyumun Dr. Ahmet Keleşoğlu onuruna düzenlenmesi bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Yirmibirinci yüzyılda dünyamız hızla değişmekte, toplum değişmekte ve eğitimde paradigmalar değişmektedir. Eğitimde eski paradigmalar geçerliğini yitirmektedir. Eğitim paradigmalarındaki değişimlere paralel olarak eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analiz edilmesi bir zorunluluk olmuştur. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumunun bu işlevi yerine getirmede bir başlangıç olacağına inanmaktayız.

Eğitimde yeni paradigmalar eğitim ve öğretim uygulamalarında yeni yönelimleri ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda kurumların yeniden yapılanmalarını da zorunlu kılmaktadır. Sempozyumda; yeni gelişmelerin eğitimciler için sonuçlarının tartışılması, eğitimin tüm alanlarında yeni yönelimlerin uygulama örneklerinin paylaşılması, kurumların yeniden yapılanma eğilimlerinin tartışılması hedeflenmektedir. Bu noktada sempozyumun önemli paylaşımlara fırsat sağlayacağı umulmaktadır.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, eğitimde yeni yönelimler konusunda dünyada ve ülkemizde öne çıkan gelişmelerin, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, eğitim uzmanları ve öğretmen adayları tarafından tartışıldığı bir platform olmayı amaçlamaktadır. Katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL
Dekan

Mustafa Sonay GÜRGEN
Selçuk Ecza Genel Müdürü

KONULAR
Sempozyumun ana teması, Gelecek Perspektifinde Eğitim ve Eğitime Gönül Verenler olarak belirlenmiştir. Bu konu sözlü bildirilerin yanı sıra çalıştay ve çeşitli bilimsel etkinliklerle derinlemesine ele alınacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Katılımcılar bildirilerini Türkçe veya İngilizce olarak gönderecektir. Eş zamanlı çeviri yapılmayacaktır.

Sempozyumun alt başlıkları şu şekildedir:

Eğitimde Değişim Süreci
Milli Eğitimde Yeni Yapılanma
AB Perspektifinde Eğitim
Yüksek Öğretimde Yeni Yapılanma
Eğitim Fakültelerinde Yeni Yapılanma
Lisansüstü Eğitimde Yeni Yönelimler
Geleceğin Okulları ve Yönetim
Eğitimde İnovasyon
Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler
Demokrasi, İnsan Hakları, Değerler ve Eğitim
Özel Sektör ve Eğitim
Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Eğitimde Güncel Sorunlar
Eğitimde Finansman ve Alt Yapı Sorunları
Eğitim Sisteminde Akreditasyon
Yaşam Boyu Öğrenme
Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yönelimler
Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Yeni Yönelimler
Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yönelimler
İlk ve Ortaöğretimde Yeni Yönelimler
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yeni Yönelimler
Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yönelimler
Fen ve Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yönelimler
Güzel Sanatlar Eğitiminde Yeni Yönelimler
Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Yeni Yönelimler
Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yönelimler
Özel Eğitimde Yeni Yönelimler

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özet Gönderimi için Son Tarih 30 Eylül 2013
Kabul Edilen Bildirilerin/Posterlerin İlanı 1 Ekim 2013
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 1 Kasım 2013
Sempozyum Tarihi 22-23-24 Kasım 2013

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Konya / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Şemseddin GÜNDÜZ
Tel: +90 332 323 8220 / 5611
E-mail: [email protected]

Arş. Gör. Yiğit HACIEFENDİOĞLU
Tel: +90 332 323 8220 / 5626
E-mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin