ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ

I.ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ

     Anadolu Üniversitesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği işbirliğinde, 05-08 Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir’de “I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi” düzenlenecektir.

     Kongrede; “Eğitim felsefesi, program geliştirme kuramları, program geliştirme, program değerlendirme, öğretim tasarımı, öğrenme ve öğretme süreci, sınama durumları: ölçme-değerlendirme, öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, uzaktan öğrenme, e-öğrenme, yaşamboyu öğrenme, programların uluslararası hale getirilmesi ve gelecekteki program ve öğrenme yaklaşımları” temel alanlarında bildiriler sunularak değerlendirmeler yapılacaktır.

     Kongre hakkında bilgi edinmek isteyenler,

        adresinden öğrenebilirler.