Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2017

Eğitim Programları
Eğitim Programları

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2017

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliği ve EPÖ-DER işbirliği ile 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde Muğla’da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan ve aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongre teması Temel Eğitimde Program Çalışmaları olarak belirlenmiş ve bu alanda yapılan ve daha önce herhangi bir yerde sözlü/yazılı olarak paylaşılmamış, kavramsal, tasarım, uygulama ve deneysel çalışmaları kapsayacaktır. Bu bağlamda kongre programında, çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunularına yer verilecektir.

EPOK-ICCI 2017’ye gönderilen özet metinler hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edildiği takdirde, editörlü “Bildiri Özetler Kitabı”nda yer alacaktır.

Siz kıymetli bilim insanlarını üretmek ve paylaşmak için Muğla’ya bekliyoruz.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN                             Prof. Dr. Özcan DEMİREL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi                                Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Eğitim Fakültesi Dekanı                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Amaç ve Kapsam

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2017) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması Temel Eğitimde Program Çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen alt temalar aşağıda sunulmuştur:

Temel Eğitimde Politika, Model ve Yaklaşımlar
Temel Eğitimde Program Geliştirme Modelleri ve Uygulamalar
Temel Eğitimde Lisansüstü Eğitim
Temel Eğitimde Hizmet İçi Eğitim
Temel Eğitimde Yenilik ve Değişimler
Temel Eğitiminin Uluslararasılaştırılması
Temel Eğitimde Akreditasyon
Temel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar

Kongre Tarihi 26 – 28 Ekim 2017

ÇALIŞTAY 1: “Bir Temel Eğitim Programı Geliştirme Süreci: KKTC Örneği”

Bu çalıştay Prof. Dr. Müfit Kömleksiz ve Prof. Dr. Ahmet Pehlivan tarafından yürütülecektir.

Bir temel eğitim programının geliştirilme aşamaları, KKTC örneğinden hareketle gerçek uygulamalar üzerinden ortaya konulacaktır. Çalıştayda, temel eğitim projesinin nasıl hazırlandığı, projenin nasıl alındığı, uygulamaya nasıl başlandığı, program geliştirme modelinin nasıl oluşturulduğu, temel eğitim programının felsefesinin ve amaçlarının nasıl belirlendiği, ders öğretim programlarının yapısına nasıl karar verildiği, çalışma gruplarının nasıl oluşturulduğu, bu gruplarla çalışmaların nasıl yürütüldüğü, ders öğretim programlarının nasıl oluşturulduğu, kitap (ders kitabı, öğretmen-öğrenci el kitapları) yazım çalışmalarının nasıl başladığı ve sürdürüldüğü ile değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Katılımcılardan, çalışmanın her aşamasına etkinlikle katılmaları ve program geliştirme sürecindeki aşamaları ayrıntılı olarak tartışmaları beklenmektedir.

ÇALIŞTAY 2: “Çocuklarla Felsefe”

Bu çalıştay Dr. Anton Vandeursen tarafından yürütülecektir.

Dr. Vandeursen çocuklarla felsefeyi kısaca şu şekilde özetlemektedir:

“Eğitimde bir yöntem olarak çocuklarla felsefe yapmak, birlikte düşünmenin ve bireysel düşünme için ek alan yaratmanın bir kombinasyonudur. Bütün o çocuksu kafalarda farklı sahneler yer alır, farklılaşan düşünceler oluşturulur. Düşünce hakkında, dilin dolandırıcılığı hakkında birlikte konuşmak, tüm bu bireysel figürlerin görünür hale getirilmesi ve birbirleriyle yazı tura yapmaya çalışılması demektir. Parlak fikirleri saçma kaprislerden ayırt edin. Bununla birlikte, önceden akıllı olanın ne saçmalık olduğu her zaman açık değildir. Bu, birbirlerinin düşüncelerini bir araya getirmenin bir sonucudur. ”

ÇALIŞTAY 3: “SOSYAL İÇERME VE PROGRAMLAR“

Bu çalıştay Cem Babadoğan, Cem Gençoğlu, Elif Bakar, Tuncay Ergene ve Vesna Janevski tarafından yürütülecektir

Avrupa Birliği’nin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski içinde olan kişilerin, yaşadıkları toplum içinde normal kabul edilen yaşam standartlarına ve refaha sahip olmaları, ekonomik sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarını artırmak için gerekli olan kaynak ve fırsatları elde etmelerini sağlayan bir süreç olarak tanımladığı Sosyal İçerme kavramını Dünya Bankası, bireyler ve grupların topluma eşit düzeyde katılımını sağlamak amacıyla koşulların iyileştirilmesi süreci olarak ifade eder. Eğitimde sosyal içerme; kapsayıcı eğitim, dezavantajlı bireylerin eğitime entegrasyonu, eğitimde fırsat eşitliği veya eğitsel fırsat eşitliği gibi eğitim sosyolojisinin tartışılagelen kavramlarından biri haline gelirken kendini hem sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi hem de sosyal içermenin oluşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması süreci olarak gösterir. Amaç, aralarındaki fark ne olursa olsun tüm çocukların kaliteli eğitim olanaklarından eşit ve herhangi bir ayrıma maruz kalmadan yararlanabilmelerini sağlamaktır. Bu çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığında sosyal içermeye dayalı olarak Temel Eğitim düzeyinde geliştirilen programlarından örnekler verilerek bir tartışma platformu oluşturulacaktır.

Kongre ile ilgili sorularınız için, [email protected] adresinden sorularınızı iletilebilirsiniz.

http://www.icci-epok.org/tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nineteen − 15 =