Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongre

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Kongrenin ana teması “Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları” olarak belirlenmiştir. Kongre Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) ve Pegem Akademi işbirliği ile düzenlenmektedir.

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Programda; çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir.

ICCI/EPOK-2016, öğretmen eğitiminde program çalışmaları bağlamında kavramsal analiz, tasarım, uygulama ve deneysel çalışmaları kapsayacaktır. Lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri ekleme menüsünü kullanarak gönderiniz. Kongre teması “Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları” olsa da genel olarak öğretmen eğitimi/yetiştirme ile ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

ICCI/EPOK-2016 bildiri özet metinleri, editörlü “Özetler Kitabı”nda yer alarak basılacaktır. Buna ek olarak bildiri metinleri makale biçimine getirilerek Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) ile Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi’nde (PEGEGOG) hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanabilecektir. Makale yayın süreci, ilgili dergilerin yayın süreçleri esas alınarak yürütülecektir. Ancak kongrede sunulan sözlü bildirilere öncelik verilecektir.

Sizleri Antalya – Belek Lykia World Hotel’de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Sait YÜCEL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özcan DEMİREL Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Başkanı

Sizleri Likya World Hotel Belek-Antalya’da 27-30 Ekim 2016’da yapılacak olan 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI/EPOK-2016) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kapsam
4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen alt temalar aşağıda sunulmuştur:

Öğretmen Eğitiminde Politika, Model ve Yaklaşımlar
Öğretmen Eğitiminde Program Geliştirme Modelleri ve Uygulamalar
Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Eğitim
Öğretmen Eğitiminde Hizmetiçi Eğitim
Öğretmen Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme
Öğretmen Eğitiminde Yenilik ve Değişimler
Öğretmen Eğitiminin Uluslararasılaştırılması
Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon
Fen Bilimleri Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Sosyal Bilimler Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Güzel Sanatlar Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
İlköğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Orta Öğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Yüksek Öğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.