Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyum

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Kongre Tarihi 05-08 Ekim 2017
Özet Teslimi Son Başvuru Tarihi 14.09.2017

Sempozyumda bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilecektir.

AMAÇ
International Symposium of Education and Values’in (ISOEVA) amacı eğitim ve değerler alanında yapılan araştırma uygulama ve kuramları paylaşmak, yeni bakış açıları ve araştırmalara ortam hazırlamak, bilim insanları, araştırmacı, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek etkileşimde bulunmalarını sağlamaktır.

ÇALIŞTAY
Müzelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Bahri ATA

TÜBİTAK Bilimsel Proje Yazımı
Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

Eğitimde Posta Pullarının Kullanımı
Prof. Dr. Kubilay YAZICI

Eğitimde Film ve Belgesel Kullanımının Önemi
Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ