Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu

Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER ve KKTC Teknik Öğretmenler Derneği KKTC TÖDER ve her yıl belirlenen Üniversite ortaklığı ile Mart ayında Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu (IFES-UEBF) bu yıl 28-30 Mart 2019 tarihinde KKTC’de düzenlenecektir. Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu (IFES-UEBF) disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferanslara yer verilecektir.

Forumda bildirili oturumlar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler ve açık oturumlar düzenlenecek olup IFES-UEBF’ye yurt içi ve yurt dışından Akademisyenler-araştırmacılar, il/ilçe milli eğitim yöneticileri, okul/kurum yöneticileri ve öğretmenlerimiz bildirili ya da dinleyici olarak davetlidir.

ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİM SON TARİH: 10 OCAK 2019