ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

IV. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

4-7 Mayıs 2012

İstanbul,Türkiye

Değerli Eğitim Araştırmacıları;4 – 7 Mayıs 2012 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması “Aktif Yaşlanma ve Aktif Vatandaşlık için Eğitim” olarak belirlenmiştir. Kongre Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslar arası Eğitimciler Birliği, Uluslar arası Nitel Araştırmalar Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile gerçekleştirilecektir.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

AB Eğitim Programları
Çevre Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Din Eğitimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Teknolojisi
Eğitim Politikaları
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Felsefesi ve Sevgi Eğitimi
Eğitim Yönetimi
Fen Bilimleri Eğitimi
Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
İlköğretim
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Mühendislik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Öğretmen Yetiştirme
Özel Eğitim
Resim İş Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
Yabancı Diller Eğitimi
Yüksek Öğretim
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Detaylı bilgi için:http://congress.eab.org.tr/