Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu
Sempozyumun amacı, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan araştırmacılar, bilim insanları ve saha operatörlerini bir araya getirerek entellektüel bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Sempozyumun Niteliği

Uluslararası Hakemli ve Uluslararası Katılımlı (en az 6 ülkeden)

Bilimsel Yeterliliği

Sempozyuma gönderilen özet ve tam metinler kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir

Akademik Yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Yayın Olanakları

Kongre sonrası akademik ISBN’li özet ve tam metin kitabı yayını

Dileyen katılımcıların tam metinlerinin sponsor dergilerde ücretsiz ya da indirimli olarak (hakem sürecini geçmesi şartıyla) yayınlanması

Dileyen katılımcılarımız için SCOPUS indeksli dergide özel sayıda makale yayını (hakem sürecini geçmesi şartıyla)

Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin sempozyum kitabından bağımsız olarak Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanması

Başvuru Süreci

– Öncelikle özet metninizi 25 Ocak 2020 tarihine kadar egesempozyumu@gmail.com adresine gönderiniz.

– Özetiniz elimize ulaştıktan sonra derhal hakem süreci başlatılır.

– En geç bir hafta içerisinde hakem değerlendirmesi sizinle paylaşılır (red, düzeltme ya da kabul)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir
– Çalışmanız hakemlerimizce kabul edilirse gecikmeksizin kabul mektubunuz tarafınıza elektronik ortamda iletilir

– Kabul mektubunuzu aldıktan sonra yine sempozyum takviminde belirtilen süre içerisinde katılım ücretini yatırarak email olarak gönderiniz

– Kabul mektubunuzu aldıktan sonra tam metninizi süresi içerisinde göndermeye özen gösteriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettikleriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettiğiniz tüm hususlar için web sitemiz ana sayfasında bulunan Sempozyum Hakkında Herş Şey penceresi altındaki açıklamaları okuyabilirsiniz

Sempozyum Konuları

Sempozyumumuza aşağıda belirtilen disiplinler/konularda yazılmış olan özgün akademik çalışmalarla başvurabilirsiniz

KONULAR
Tarih ve Coğrafya Eğitimi

Dil ve Edebiyat Eğitimi
Sanat Eğitimi

Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Eğitim

Engellilik Eğitimi

Trafik Eğitimi

Aile Eğitimi

Cinsiyet Eğitimi

Pedagoji Eğitimi

Eğitim denetimi

Eğitim Teknolojileri

Spor Eğitimi

Özel Eğitim

Eğitim Politikaları

Halk eğitim

Turizm Eğitimi

Mesleki Eğitim

Fizik Eğitimi

Kimya Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Matematik Eğitimi

Tıp eğitimi

Doğa Bilimleri Eğitimi

Mühendislik Eğitimi

KONULAR
Antropoloji
Arkeoloji

Mimari

Müzik

Sahne Sanatları

Folklor

Halkla ilişkiler

İletişim

Gazetecilik

Tarih

Dil bilimi & Edebiyat
Eğitim

Sanat

Sosyoloji

Moda

Genel Kültür

Felsefe & ilahiyat

Ekoloji

Folklor & Aile

Gastronomi

Kadın

Turizm & Kentleşme

Çevre, ortam

Sanayi

Psikoloji

Spor Bilimi

KONULAR
Halkla ilişkiler

Siyaset

Kamu Yönetimi

Hukuk

Uluslararası ilişkiler

Siyasi partiler

Sivil Toplum Örgütleri

Sosyoloji ve Felsefe

Savaşlar ve Göç

Güvenlik politikaları

Enerji Politikaları

Siyasi Tarih

Mikro ve Makro Ekonomi

Uluslararası Ekonomi

Ekonomi Tarihi

İktisat Matematiği & Ekonometri

Ekonomik Gelişme & Bölgesel Ekonomi

Genel Ekonomi

Kamu Maliyesi & Maliye Politikası

Vergiler ve Vergi Kanunu

Muhasebe

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama ve Finans

İstatistik ve Lojistik

Sendikalar

İş Kanunu ve Mevzuat

Bankacılık ve Uluslararası Ticaret

Tüketici Davranışları

Endüstri Mühendisliği

Turizm