Uluslararası Ege İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası Ege İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu

Sempozyumun amacı, matematik ve mühendislik alanlarında çalışan araştırmacılar, bilim insanları ve saha operatörlerini bir araya getirerek entellektüel bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Sempozyumun Niteliği

Uluslararası Hakemli ve Uluslararası Katılımlı (en az 6 ülkeden)

Bilimsel Yeterliliği

Sempozyuma gönderilen özet ve tam metinler kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir

Akademik Yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Yayın Olanakları

Sempozyum sonrası akademik ISBN’li özet ve tam metin kitabı yayını

Dileyen katılımcıların tam metinlerinin sponsor dergilerde ücretsiz ya da indirimli olarak (hakem sürecini geçmesi şartıyla) yayınlanması

Dileyen katılımcılarımız için SCOPUS indeksli dergide özel sayıda makale yayını (hakem sürecini geçmesi şartıyla)

Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin sempozyum kitabından bağımsız olarak Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanması

* Yayın olanaklarına ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Başvuru Süreci

– Öncelikle özet metninizi 25 Ocak 2020 tarihine kadar egesempozyumu@gmail.com adresine gönderiniz.

– Özetiniz elimize ulaştıktan sonra derhal hakem süreci başlatılır.

– En geç bir hafta içerisinde hakem değerlendirmesi sizinle paylaşılır (red, düzeltme ya da kabul)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir
– Çalışmanız hakemlerimizce kabul edilirse gecikmeksizin kabul mektubunuz tarafınıza elektronik ortamda iletilir

– Kabul mektubunuzu aldıktan sonra yine sempozyum takviminde belirtilen süre içerisinde katılım ücretini yatırarak email olarak gönderiniz

– Kabul mektubunuzu aldıktan sonra tam metninizi süresi içerisinde göndermeye özen gösteriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettikleriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettiğiniz tüm hususlar için web sitemiz ana sayfasında bulunan Sempozyum Hakkında Her Şey penceresi altındaki açıklamaları okuyabilirsiniz

Sempozyum Konuları

Sempozyumumuza aşağıda belirtilen disiplinler/konularda yazılmış olan özgün akademik çalışmalarla başvurabilirsiniz

KONULAR
Tarım
Mimarlık
Yapay zeka
Biyoinformatik
Biyomedikal mühendisliği
Biyoteknoloji
İnşaat mühendisliği
Şehir Mühendisliği
Bilgisayar yazılımı ve uygulamaları
Bilgi işlem
KONULAR
Veri madenciliği
Tasarım
Elektrik ve Elektronik
Enerji
Mühendislik
Çevre, ortam
Orman
Görüntü işleme
Bilgi Teknolojisi
İnternet ve Dünya Çapında Ağ
Matematik
İmalat ve Makina

KONULAR
Makineler
Madencilik
Nanoteknoloji ve Akıllı Malzemeler

Polimerler ve Plastikler
Yenilenebilir enerji
Robotik
Uzay Çevre ve Havacılık Teknolojisi
Sistem Mühendisi
Ulaşım ve lojistik