Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu 2017

Sempozyum Hakkında
Osmanlı Devleti’nde Cezâir-i Bahr-i Sefîd olarak adlandırılan Ege Adaları, Anadolu’nun doğal uzantıları durumunda olup, bazıları sahillerimize iki kilometreden daha yakındır. Söz konusu adalar genel olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
Kuzeydoğu Ege Adaları (Taşoz, Semadirek, Gökçeada, Bozcaada, Limni; Saruhan Adaları (Midilli, Sakız, Psara, Sisam, İkarya) ve Rodos ve 12 Ada (Rodos, Patmos, Leros, Kilimli, İstanköy, Astropalya, İncirli, İlyaki, Sömbeki, Herke, Kerpe, Kaşot) dır.

Ege Adaları tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nce Fatih Sultan Mehmed tarafından fethine başlanan ve Kanunî Sultan Süleyman devrinde fetihleri tamamlanan bu adalar, Trablusgarp Savaşı’na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmaya devam etmişlerdir. Savaş sırasında İtalya, Osmanlı Devleti’ni, Trablusgarp ve Bingazi’nin kendisine terkini zorlamak için Rodos ve 12 Ada’yı işgal etmiştir. Akabinde çıkan Balkan Savaşları’nda Ege’deki diğer Osmanlı adaları Yunanistan tarafından ele geçirilmiştir. Bu çerçevede sorun, Düvel-i Muazzama adıyla anılan devletler arasında da gündeme gelmiş ve aidiyetleri konusu onların kararına bırakılmıştır. Bu devletler, 14 Şubat 1914 günü Osmanlı Devleti’ne sundukları ortak notayla; Gökçeada, Bozcaada ve Meis dışında Yunan işgalindeki bütün adaların Yunanistan’a bırakıldığına dair kararlarını bildirmişlerdir. Bu kararda Rodos ve 12 Ada’dan söz edilmemiştir.

Ege Adaları Lozan görüşmelerinde de güncelliğini ve önemini korudu. Lozan’da imzalanan barış antlaşması ve ekli protokollerle adalar sorununa belli bir çözüm getirildi. Ancak Lozan’dan sonra da tartışmalar ve görüşmeler devam etti. II. Dünya Savaşı sırasında da savaşan taraflar arasında Ege’de önemli mücadeleler olmuş ve bu mücadeleler Türkiye’yi de etkilemiştir. Savaşın sonundaki Paris Andlaşması ile de Rodos ve 12 Ada’nın Yunanistan’a devrine karar verilmiştir. Yunanistan’ın andlaşmalara aykırı tavırları II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ciddi problemlere sebep olmuştur. Karasularının genişletilmesi, kıta sahanlığının tespit edilmesi, adaların silahlandırılması, egemenliği tartışmalı ada, adacık, kayalıklar sorunu gibi sorunlar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman gerilime sebep olmaktadır.

Bu sempozyumun amacı, Ege Adalarının siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal tarihini ve bölgeyi etkileyen dönemin önemli gelişmelerini bütün detayları ile ele almak ve bilimsel tartışma ortamına taşımaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları
Türk Hakimiyetinden Önce Ege Adaları
Çaka Bey Döneminde Ege Adaları
Selçuklular Döneminde Ege Adaları
Anadolu Beylikleri Döneminde Ege Adaları
Adaların Türk Egemenliği Altına Alınmaları
Adaların Türk Egemenliğine Geçtikten Sonraki Statüleri
Rum İsyanı Sırasında Ege Adaları
Trablusgarp Savaşı ve Rodos ile 12 Ada’nın İtalya Tarafından İşgali
Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları
Lozan Konferansı ve Barış Antlaşmasında Ege Adaları
Lozan Konferansı’ndan Sonra Ege Adaları
II. Dünya Savaşı Sırasında Ege Adaları
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Barış Görüşmelerinde 12 Ada
Adaların Silahlandırılması Sorunu
Karasularının Genişletilmesi Sorunu
Kıta Sahanlığının Tespit Edilmesi Sorunu
FIR Hattı Sorunu
Egemenliği Tartışmalı Ada, Adacık, Kayalıklar Sorunu

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Yrd. Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK Gazi Üniversitesi

Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: İzmir
Sempozyum Tarihi: 1-21 Ekim 2017
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 16 Haziran 2017
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 22 Haziran 2017
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 24 Temmuz 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 31 Temmuz 2017

ttk.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin