Uluslararası Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu

Uluslararası Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 06-08 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir’ de, “Uluslararası Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu sempozyumun amacı artık dünyada ve ülkemizde de artan yaşlı nüfusun en önemli sorunlarından biri olan düşmenin ve bunun sonucunda yaşanan önemli sıkıntıların başta aile hekimleri, iç hastalıkları, geriatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, üroloji, beyin cerrahisi, göz, kulak burun boğaz gibi pek çok tıpta uzmanlık alanının yanında ilgili hemşire, aile ve sosyal politikalar alanında çalışan uzmanlar, sosyal hizmet uzmanları, bilişim uzmanları, iş-uğraşı terapistleri gibi oldukça geniş bir yelpazenin katılımını sağlamak ve alanlar arasında düşme konusunda bilgi alış-verişi yapmaktır. Ayrıca bu alanda uluslararası camiadan uzmanlar da aramızda olacaktır.

Konumuz düşme ve yaşlılar olunca tıp camiası ile mutlaka koordineli bir şekilde ilerlemesi gereken bir diğer önemli alan da şehircilik ve belediye hizmetleridir. Şehrin yaşam alanları ve kalitesi bireylerin düşmeye karşı korunmasında önemlidir. Bunun sağlanması da elbette belediyelerin yapacağı çalışmalarla ivme bulmaktadır. Bu nedenle sempozyumumuz tıp ve belediye ekibini bir araya getirerek bu konunun tartışılmasını ve birlikte düşmeye karşı mücadelede yapılabilecek çalışmaları tartışmayı da hedeflemektedir. Çünkü düşme tek bir alanın kontrolünde olabilen veya başarıya gidilebilen bir sorun olmayıp multidisipliner çalışılarak çözüm aranması gereken bir sorundur.

Hedeflerimiz doğrultusunda düşmenin tıbbi boyutu yanında belediyecilik ve kent konseyleri, bilişim desteği, hemşirelik ve diğer sağlık mesleklerinin bakış açılarının tartışılacağı oturumlar, konuşmalar ile düşme alanında farklı konularda uzman olan katılımcıların oluşturduğu bir ortamda ayrıntılı bir şekilde tartışabileceğimiz bir program oluşturduk.

Düşmenin nedenleri, sonuçları, tedavisi ve önlenmesi ile kapsamlı bir şekilde ele alınacağı, farklı uzmanlık dalları ve disiplinlerden bir çok uzmanın bir araya geleceği bu toplantı için 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde sizleri de Balıkesir’de görmekten mutluluk ve onur duyarız.

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Prof. Dr. Nilay Şahin

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI:
Balıkesir Büyükşehir Bld.Bşk. Ahmet Edip Uğur
Rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir

KONGRE BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Prof. Dr. Nilay Şahin

DÜZENLEME KURULU:
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Prof. Dr. Ayşe Karan
Prof. Dr. Devrim Akseki
Prof. Dr. Nilay Şahin
Uzm. Dr. Ali Demirbağ
Op. Dr. Servet Kocaöz
Uzm. Dr. Refik Budak
Dr. Necdet Uçan
Dr. Yasin Yılmaz
Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı
Bilgisayar Yüksek Mühendisi Erçin Dinçer

BİLİMSEL SEKRETERYA:
Dr. Zafer Aydın