Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi

Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi

“Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi (UDGGK)” sadece bir gün 25 Nisan’da DNA Günü Etkinliklerini de içeren hibrit bir uluslararası kongredir.

DNA Günü, 2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin tamamlandığı ve 1953 yılında DNA çift sarmalının James Watson ve Francis Crick tarafından keşfinin açıklandığı gün olan 25 Nisan’ı anmak için kutlanmaktadır.

DNA günü ilk defa 25 Nisan 2003’te A.B.D de kutlanmıştır ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinde bu günün anısına etkinlikler yapılmaktadır.

24-28 Nisan 2017 tarihlerinde “Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi (UDGGK)” Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

“Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi (UDGGK)” DNA Günü Etkinlikleri ve Kongre olmak üzere iki kısımdan oluşan “hibrit” bir kongre olacaktır.

DNA Günü Etkinlikleri’nde ilk, orta okul ve lise öğrencilerinin de katılımıyla

DNA izolasyon deneyleri,
öğrencilere yönelik konuşmalar,
oyun hamuru ve tüylü telden DNA modeli yapma,
soru-cevap paneli,
DNA konulu resim ve makale yarışması
gibi etkinlikler gerçekleşecektir.

Kongre kısmı ise bilim insanlarının katılımıyla

Davetli konuşmalar,
Sözlü sunumlar,
Poster sunumlar
içerikleriyle gerçekleşecektir.

Kongre Konuları

Biosensors – Biyosensörler
Bioinformatics – Biyoinformatik
Molecular Systematics – Moleküler Sistematik
Cytogenetics – Hücre Genetiği
Genes & Pathways – Genler & Yolaklar
Omics – Omikler
Genome Mapping – Genom Haritalama
Genome Sequencing & ESTs – Genom Dizileme & ESTler
Genome Technology – Genom Teknolojisi
Marker Systems – Marker Sistemleri
Cancer & Stem Cells – Kanser & Kök Hücre
Next Generation Sequencing – Yeni Nesil Dizileme
Medical Molecular Biology – Tıbbi Moleküler Biyoloji
Agricultural Biotechnology – Tarımsal Biyoteknoloji
Pharmaceutical Biotechnology – Farmasotik Biyoteknoloji
Phylogeny & Phylogeography – Filogeni & Filocoğrafya
Clinical Genetics & Molecular Biology – Klinik Genetik ve Moleküler Biyoloji
Drug Discovery – İlaç Keşfi
Molecular Toxicology – Moleküler Toksikoloji
Molecular Microbiology – Moleküler Mikrobiyoloji
Food Biotechnology – Gıda Biyoteknolojisi
Other – Diğer

DNA Günü Etkinlikleri’ne MEB Öğrencisi ve Özel Okul Öğrencisi (İlk, orta, lise öğrencisi) olarak katılabilirsiniz.

Hem DNA Günü Etkinlikleri’ne hem de Kongre’ye Öğretim Elemanı/Üyesi ve Lisans/Lisansüstü Öğrenci olarak katılabilirsiniz.

Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi biyoloji, moleküler biyoloji, biyomühendislik, tıbbi biyoloji, tarımsal biyoteknoloji, farmasotik biyoteknoloji gibi biyolojik bilimlerle ilişkili bilim insanlarının biraraya gelmesiyle konuşmalar, sunumlar ve şirket sunumlarıyla fikir paylaşımı ve tanınırlık için büyük bir fırsat sunmaktadır.