ULUSLARARASI DİL VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI DİL VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU:ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE ZORLUKLAR

 

10-13 Haziran 2012

İzmir-Türkiye

Değerli Meslektaşlarımız,

Organizasyon Komitesi, sizleri “Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma Eğilimleri ve Zorluklar” başlıklı sempozyumuna davet etmekten büyük mutluluk duymaktadır. Sempozyum, 10–13 Haziran 2012 tarihleri arasında Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. ISLC hem ulusal hem de uluslararası düzeyde disiplinler arası dil, edebiyat, tarih ve iletişim çalışmaları alanında araştırma yönelimleri ve sorunları üzerinde odaklanmış ve eğitim, ekonomi, sosyoloji ve diğer tüm ilgili branşlar gibi farklı alanlardaki teori, politika ve uygulama sonuçlarının yer alacağı uluslararası bir sempozyumdur. ISLC son araştırma yönelimleri ve sorunları tartışmaları sağlayan uluslararası bir forum sağlayarak, dil, iletişim ve tarih ekonomi, sosyoloji, eğitim ve ilgili tüm alt alanlar arasında karmaşık bağlantılar üzerine tartışmaları teşvik etmektedir.

Bu inançla sizleri 10-13 Haziran 2012 tarihinde İzmir’de görmeyi arzu ediyoruz. Akademik hayatınıza yapacağı olumlu katkıların yanı sıra bu 4 gün boyunca İzmir’in sosyal, kültürel ve turistik zenginliğini de yaşayacağınıza inanıyoruz.

İzmir’de buluşmak üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof.Dr.Uğur YAVUZ
Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi

Detaylı bilgi için: