Uluslararası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Fotoğraf Yarışması

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Uluslararası “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele” Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN ADI:
“Uluslararası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Fotoğraf Yarışması”dır.

YARIŞMANIN KONUSU:
“Arazi Bozulması ve Çölleşme ile Mücadele”dir.

YARIŞMANIN AMACI:
1992 yılı Haziranı’nda, Birleşmiş Milletlerin Yirminci Yüzyılda düzenlediği en büyük toplantı olan “Çevre ve Kalkınma Konferansı” 108’i devlet başkanlığı düzeyinde olmak üzere 172 ülkenin katılımıyla Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilmiştir. Konferansta Rio Deklarasyonu; Gündem 21 ve Orman Prensipleri kabul edilmiş, İklim Değişikliği; Biyolojik Çeşitlilik ve Çölleşme ile Mücadele sözleşmeleri imzaya açılmıştır.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12. Taraflar Konferansı (COP 12), 12-24 Ekim 2015’te Türkiye’de yapılacaktır.

Sözleşme, çölleşmeyi, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişmeleri ve insan aktiviteleri sonucunda oluşan arazi bozunumu olarak tanımlamıştır. BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin amacı, çölleşme ile arazi bozulmasını önlemek, kontrol etmek ve azaltmak üzere alınacak ulusal ve bölgesel politikalar, programlar ve önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektir.

Dünyadaki çölleşme tehlikesi altındaki alanların toplamı, yeryüzündeki arazi yüz ölçümünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alanlar dünya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşam alanı ve geçim kaynağıdır.

Çölleşme tehlikesi altında; Dünya’da 250 milyondan fazla insan, 4 milyar hektardan fazla arazi, 110’dan fazla ülkede yaklaşık 1.2 milyar insan bulunmaktadır.

Çölleşme ile etkili şekilde mücadele biyolojik çeşitlilik ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile yakından ilgilidir.
Bu yarışmanın amacı çölleşme tehlikesi altındaki alanların fotoğraflarına ulaşarak farkındalığı artırmaktır.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma “Serbest” olmak üzere tek kategoride düzenlenecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
– Her katılımcı Dijital (Sayısal) en fazla 4 (dört) adet Renkli fotoğraf ile katılabilir.
– Temel düzeltmeler dışında, fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın
orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi
birisinin çıkarıldığı fotoğraflar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durumdan FIAP bilgilendirilir.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın,
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün
imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı
vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda
katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde
teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları
kolaylaştırmak adına bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile
FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
– Yarışma sonucu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın www.ormansu.gov.tr/ , Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün , TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve ile UNCDD’nin
http://www.unccd.int adreslerinde duyurulacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım:
Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır.
(Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız.

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır.
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril erily gibi) yazılmalıdır.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır ( Sayısal ( Dijital ) Serbest (Open) Renkli (Color ) > DOC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz ’ın “ Çölleşen Göl ” ” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomery OC 1_ collesen_gol .jpg” veya “ .jpg” veya .jpg” veya “ Bozkır ” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomery OC 2_ bozkir bozkir.jpg” … gibi

– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici Kurum sorumlu olmayacaktır.
– Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
– Tüm katılımcılar kazanılmış olan sergileme ve puanlarını Uluslararası Organizasyonlar tarafından onay verilmiş olması nedeniyle unvan başvurularında ilgili kurumlarda kullanabilirler.

ÖDÜLLER:
FIAP Altın Madalya + 3500 TL
FIAP Gümüş Madalya + 2500 TL
FIAP Bronz Madalya + 1500 TL

FIAP Mansiyon (10 adet) (500 TL)
TFSF Özel Ödülü
Sergileme (En fazla 50 adet) (100 TL)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (En fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir.)

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün arşivinde saklanacaktır. Bakanlık ve UNCCD Bu fotoğrafları sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile yarışma ve/veya etkinlik ile ilgili amaçlar doğrultusunda kullanım hakkına sahip olacak ve ayrıca ücret ödemeyeceklerdir.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.  Ödül alan fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın www.ormansu.gov.tr/ , Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve ile UNCDD’nin http://www.unccd.int adreslerinde yayınlanacaktır ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir albüm hazırlanacak; tüm katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ,FIAP merkezi ve UNCCD Sekreteryasına birer tane gönderilecektir. / Ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir sayısal katalog hazırlanacak ve Kasım 2015’ten itibaren ve http://www.unccd.int adresinde katılımcıların indirmesine hazır tutulacaktır.

YARIŞMA TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 22 Temmuz 2015
Son Katılım Tarihi : 01 Ekim 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 04 Ekim 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 09 Ekim 2015
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni : 20 Ekim 2015

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre sırayla):
Hanifi AVCI – ÇEM Genel Müdürü

Luis FRANKE – EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı,
Freddy van GILBERGEN – EFIAP, Hon-EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı,
Tansu GÜRPINAR – Yaban Hayatı Uzmanı
Yukie HORİ, PhD – UNCCD
Yedek Jüri üyeleri:
Prof. Dr. Taner KIRAL – Ankara Üni. Ziraat Fakültesi
Hüseyin SOP – ÇEM, Bölüm Şefi
Sami TÜRKAY – Fotoğraf Sanatçısı
TFSF TEMSİLCİSİ: Yunus TOPAL

YARIŞMA SEKRETERYASI:
İsim : İlker ŞAHİN
Telefon : +90312 230 46 16
E-posta : info@fsk.org.tr
Adres : Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 22 /2 Kızılay – Ankara / Turkey

Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2015/036) ve FIAP tarafından (FIAP 2015/396) patronaj ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecine TFSF temsilcisi bulunacaktır.