Uluslararası Çalışma Örgütü Kısa Belgesel Yarışması

Amaç

Kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmak için kısa belgesel yarışması düzenlemektedir. Projenin temel hedefi Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmaktır.

Yarışma Konusu

Yarışmanın konusu, “İşyerinde, aile yaşamında ve her yerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeğine dair başarı hikayeleri” dir.

Aşağıdaki temalarla sınırlı olmamakla birlikte, belgesel filmler şu konuları işleyebilir:

İş hayatında kadınlar
Genç kadın çalışanlar
Ev eksenli çalışan göçmen kadınlar
Mevsimlik tarımda çalışan kadınlar
Ev içi sorumluluklar ve ev eksenli çalışan kadınlar
Çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri
Çalışma hayatında kadınlar için insan hakları
İş-aile yaşamı uyumlaştırması
Yeni çalışma biçimleri ve kadın çalışanlar
İşyerinde ayrımcılık ve kadın çalışanlar
Kadın girişimciler
Kimler katılabilir?

Yarışma T.C. Vatandaşı ve/veya Türkiye’de resmi olarak ikamet eden 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel herkese açıktır. Katılım ücretsizdir. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.

Süre ve Dil

Yarışmaya katılacak filmler en fazla 5 dakika olmalıdır

Filmlerin dili Türkçe olmalı ve İngilizce altyazılı hazırlanmalıdır.

Katılma Koşulları

Eserler yarışmaya . AVI MOV .MKV (HD / SD ) uzantılı dosya olarak gönderilebilir.
Yarışmaya katılacak eserler 2010 yılı ve sonrasında çekilmiş olmalıdır.
Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
Adaylar, yarışmaya birden fazla eser ile katılabilirler.
Başvurular

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, esitizberaberiz.org web sitesinden edinip imzaladıkları form ile beraber filmlerini son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2015 Cuma günü saat 17:00’e kadar

ILO Türkiye Ofisi

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 4

06450 Oran, Ankara

adresine posta ile gönderebilir veya elden teslim edebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.
Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.
Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.
Jüri

Sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, proje paydaşları arasından ILO ve İŞKUR tarafından seçilirler. Jüri maksimum 11 üyeden oluşur

JÜRİ ÖN LİSTESİ

Jüri toplamda 11 kişiden oluşacaktır. Aşağıda ILO ve İŞKUR tarafından önerilen isimler 4 temel kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kriterlerle değerlendirmeye göre sıralama şöyledir. Değerlendirme kriterlerinin detayı ve tablosu EK1 excel belgesinde izlenebilir.

Demet AKBAĞ
Meltem CUMBUL
Mert FIRAT
Hülya KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Haluk Gürgen
Belirlenen 5 Jüri üyesine ek olarak Aşağıdaki proje paydaşlarından ve ILO’dan birer temsilci jüriye katılacaktır.

HAK-İŞ’ten bir temsilci
DİSK’ten bir temsilci
TÜRK-İŞ’ten bir temsilci
İŞKUR’dan bir temsilci
TİSK’ten bir temsilci
ILO’dan bir temsilci
Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar 2015 Aralık ayında yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

Ödüller

Belgesel Kategorisi:

Birincilik Ödülü: 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL,

İkincilik Ödülü: 5.000 (Beşbin) TL

Üçüncülük Ödülü: 2.500 (İkibinbeşyüz) TL

Haklar

Katılımcılar eserlerinin dereceye girmesi halinde, eserlerinin proje çerçevesinde iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere:

internet sayfalarında,
sosyal medyada,
video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda
toplantılarda ve konferanslarda
yer ve sayı sınırlaması olmaksızın 2 yıl süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu’na devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu’nu muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Genel Koşullar

Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.
Yarışmaya gönderilen eserler (DVD) iade edilmez.
Yarışmaya katılım için eser ile beraber ILO’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.
Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na aittir.
Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Başvuru formu İndir