Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongre

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongre

Değerli Araştırmacılar ve Eğitimciler,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği işbirliğiyle 28 Eylül-01 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi gerçekleştirilecektir.

Ana teması ‘’ Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler ‘’ olarak belirlenen kongremizin hazırlıkları hızla devam etmektedir. Ayrıntılara Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği web sayfalarından ulaşılabilir.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili çalışmalar kabul edilecektir;

1.  Eğitim Yönetimi

2.  Eğitim Politikaları

3.  Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

4.  Eğitim Teknolojisi

5.  Fen Bilimleri Eğitimi

a. Biyoloji Eğitimi

b. Fizik Eğitimi

c. Kimya Eğitimi

d. Fen Eğitimi

6.  Matematik Eğitimi

7.  İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

8.  Resim İş Eğitimi

9.  Müzik Eğitimi

10. Felsefe Eğitimi

11.  Sağlık Eğitimi

12.  Öğretmen Yetiştirme

13.  Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

14.  Sosyal Bilgiler Eğitimi

15.  Tarih Eğitimi

16.  Coğrafya Eğitimi

17.  Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

18.  Özel Eğitim

19. Sınıf Eğitimi

20.  Mesleki ve Teknik Eğitim

21.  Yabancı Diller Eğitimi

22.  Okul Öncesi Eğitimi

23.  Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

24.  Türkçe Eğitimi

25.  Eğitim Psikolojisi

26.  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

27. Yükseköğretim

28.  Din Eğitimi

29.  Eğitim Felsefesi

30.  Eğitim Tarihi

31.  Eğitim Programları ve Öğretim

32.  Çanakkale Muharebeleri’nin Öğretimi ve Anlatımı

33. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

34.  Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

35.  Eğitim Sosyolojisi

36. Medya Okuryazarlığı

37.  Değerler Eğitimi ve Sevgi Eğitimi

38.  Turizm Eğitimi

39. AB Eğitim Programları

40. Spor Bilimleri Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Araştırmaları Derneği olarak siz değerli akademisyen ve araştırmacıları kongremize bekliyoruz,

Saygılarımızla

CEAD 2017 Düzenleme Kurulu

Kongre takvimi:

· 15 Mayıs 2017 – Bildiri özeti kabullerinin son günü.
· 01 Haziran 2017 – Kabul edilen bildirilerin duyurulması.
· 15 Ağustos 2017 – Kayıt için son tarih.
· 28 Eylül – 01 Ekim 2017 – Kongre.