ULUSLARARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ

22 MAYIS 2011 ULUSLARARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ “ORMAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ: YERYÜZÜ’NÜN YAŞAYAN HAZİNESİ” TEMASIYLA KUTLANIYOR
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, BM tarafından 2011 Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesi üzerine Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü’nün temasını orman biyolojik çeşitliliği olarak belirledi. Bu amaçla Sekreterya tarafından orman ekosistemlerinin önemi, tehditler ve beklentileri içeren bir broşür yayınlandı. Ormanlar, içerisinde yaşayan hayvan ve bitki çeşitliliği ile yeryüzünün en muhteşem ekosistemlerini içine alır. Bu göz alıcı çeşitlilikten 5.000’den fazla çeşit ürün elde edilebilmektedir.
İlaç yapımında kullanılan maddelerden aromatik yağlara, yakıt, odun, yiyecek ve giyecek gibi daha bir çok ürün ormanlardan elde edilmektedir. Ormanlar iklimin düzenleyicisi ve su kaynaklarının koruyucudur. Ormanlar, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ile birlikte en fazla tercih edilen dinlenme yerleri, sanatın ilham kaynağı ve araştırmacılar için en zengin alanlardır.
Ormanlar, diğer karasal ekosistemlerin yanında biyolojik çeşitlilik olarak daha fazla türü barındırır. Ormanlarımızın korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağladığımızda karada yaşayan hayvan ve bitki türlerinin 3 de 2 sinden fazlasını korumuş oluruz.  Orman biyolojik çeşitliliğinin korunması  ekosistemlerin işlevlerini yerine getirebilmesi için esastır.   

Orman biyoçeşitliliğinin kaybı artık alarm vermeye başlamıştır. Tropikal ormanlarda her gün 100 hayvan ve bitki türü yok olmaktadır. 2000 yılından bu yana 40 milyon hektardan fazla orman kereste ve tarım alanları açmak amacıyla yok edilmiştir. Son yıllarda bu oran düşmüş olsa bile yine de her yıl 13 milyon hektar dünya ormanı kaybedilmektedir.  Özellikle en fazla biyolojik çeşitliliği barındıran tropikal ormanlarda ormansızlaşma ve orman alanlarının bozulması alarm eşiğindedir. Her yıl 6 milyon hektar civarında orman kaybedilmektedir. Ormansızlaşmanın veya orman bozulmasının yıllık küresel sera gazı salınımına etkisi %15’den fazladır.

Küresel ölçekte 460 milyon hektar orman, yani bütün orman alanlarının %12’si biyolojik çeşitliliği iiçin koruma altına alınmıştır. Bu oran 1990’dan günümüze %32 artış göstermiştir.

Ormanları, içinde barındırdığı türler ve ekosistemin fonksiyonları dikkate alınarak korunması ve yönetilmesi esas alınmalıdır.

Bunları biliyor muydunuz?

Dünyanın en uzun ağacı: Sequoia sempervirens, 115.55 m uzunluğunda

Dünyanın en geniş ağacı: Sequoiadendron giganteum “General Sherman” olarak isim verilmiş. 1487 m3 hacme sahip

Dünyanın bilinen en yaşlı yaşayan ağacı: Balfourianae (büyük bir çam türü) “Methuselah” olarak isim verilmiş. Yaklaşık 4.850 yaşında.
Bu 3 ağaç Amerika Birleşik Devletlerinde Kaliforniya eyaletinde.

Ayrıntılı bilgi için;

The International Day for Biological Diversity 22 May 2011